ic_สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

พิเศษ ! อัตราดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ต่อปี 3 รอบบิลแรก เมื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านแอป KKP MOBILE
 • 5 ม.ค. 2567
 • 12,355
P-Loan_ก้าวผ่าน-ทุกสถานการณ์_9.99_pro_628x443

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด : 

 1. สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารเกียรตินาคินภัทรผ่านช่องทางแอป KKP MOBILE และได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในระยะตั้งแต่วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567
 2. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  รอบบิล

  รอบบิลที่ 1 - 3

  ตั้งแต่ รอบบิลที่ 4 เป็นต้นไป

  อัตราดอกเบี้ย

  9.99% ต่อปี

  19.99% ต่อปี

 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการตลาดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือเพิ่มขึ้นจากเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการตลาดนี้ และให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 5. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร : 02 165 5555

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 17.16%-18.22% ต่อปี 
กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

สมัครผ่านแอป KKP MOBILE

P-Loan_B

เช็คความพร้อมก่อนสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN

MicrosoftTeams-image (109)
MicrosoftTeams-image (110)
MicrosoftTeams-image (111)

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN ผ่านแอป KKP MOBILE 6 ขั้นตอนง่ายๆ

LoanReQuest_page-1
3-4
5-6

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

สำหรับพนักงานเงินเดือน (รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร)
 

คุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้น 

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร)  
 3. ผ่านการทดลองงาน และมีสลิปเงินเดือน (รายได้อื่นๆ แสดงในสลิป) 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน เดือน 
 2. สำเนารายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement) ย้อนหลัง เดือน นับจากปัจจุบัน 
 3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์  เฉพาะเลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID) 

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน*(บาท)

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เป็นพนักงานเงินเดือนประจำ
น้อยกว่า 50,000 24.99%
50,000 – 69,999 20.99% - 23.99%
70,000 – 99,999 19.99% - 23.99%
100,000 – 139,999 14.49%
140,000 – 199,999 13.99%
200,000 ขึ้นไป 11.99%

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย : 
ลูกค้ามีสินเชื่อเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล เงินต้นคงค้าง 200,000 บาท ชำระค่าผ่อนเดือนละ 4,600 บาท โดยสัญญาระบุต้องผ่อนชำระทุกวันที่ 1 ของเดือน อัตราดอกเบี้ย 13.50% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยผิดนัด บวกเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในสัญญา 3% ต่อปี คิดเป็นอัตรา 16.50% % ต่อปี เริ่มชำระงวดแรกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ลูกค้าชำระค่าผ่อนปกติ จำนวน 4,600 บาท แต่วันที่1 มีนาคม 2564 ลูกค้าไม่มาชำระ โดยค่างวดจำนวน 4,600 บาท ประกอบด้วยเงินต้น 2,528.77 บาทและดอกเบี้ย 2,071.23 บาท หากต่อมาลูกค้ามาชำระในวันที่ 1 เมษายน 2564 จะถูกคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ บนงวดที่ ผิดนัดชำระเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้นของค่างวดเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 2,528.77 บาท

FAQ

(?)สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (https://bank.kkpfg.com) หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร

(?)วงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่าใด

สูงสุด 2,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

(?)ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน

ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

(?)สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด

ติดต่อโทร KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 หรือ ตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ

(?)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางใดบ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP CONTACT CENTER  โทร. 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

 

(?)สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 

สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน มาขอวงเงินจากธนาคาร แล้วแบ่งผ่อนรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาไปใช้จ่ายทั่วไป

 

(?)อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

เป็นแบบลดต้น ลดดอก 

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง