ic_สินเชื่อบุคคล

KKP MOBILE

สัมผัสไลฟ์สไตล์การทำธุรกรรม ทางการเงินอย่างมีอิสระได้ทุกที่ทุกเวลา

รับเงินคืนสุดคุ้ม เมื่อเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านแอป KKP MOBILE

  • 1 มิ.ย. 2566
  • 3,184
KKP-Mobile_Easy-Pass_Q22023_1620x540
KKP-Mobile_Easy-Pass_Q22023_628x443
เติมเงินบัตร Easy Pass ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเมนู “เติมเงิน” ในแอป KKP MOBILE
รับเงินคืน 100 บาท
สะดวก ง่าย ไม่มีค่าธรรมเนียม

เงื่อนไขสิทธิประโยชน์

  1. สำหรับลูกค้าที่ใช้งานแอป KKP MOBILE ที่ทำรายการเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทางแอป KKP MOBILE เท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องใช้แอป KKP MOBILE เติมเงินบัตร Easy Pass  ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผ่านเมนู “เติมเงิน” เพื่อรับเงินคืน 100 บาท
  3. จำกัดสิทธิ์รับเงินคืน สำหรับ 400 ท่านแรกที่ทำรายการในแต่ละเดือน และจำกัด 1 สิทธิ์/คน/เดือน
  4. ลูกค้าจะได้รับเงินคืน ผ่านทางบัญชีที่ลูกค้าใช้ทำรายการเติมเงิน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ลูกค้าทำรายการเติมเงินและได้รับสิทธิ์
  5. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2566
  6. โครงการนี้ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ โดยลูกค้าจะได้สิทธิ์โครงการนี้เท่านั้น และเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KKP Contact Center โทร.  02 165 5555 
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง