8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving

ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving
 • 11 Oct 2020
 • 1,180,151
KKP-Start-Saving_mobile_1620x340

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก

ฝากง่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท

สะดวกง่าย อยู่ที่ไหนก็เปิดบัญชีได้ผ่านแอป ทรูมันนี่วอลเล็ท ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องมีสมุดบัญชี
เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
ฟรี ค่าธรรมเนียม ฝาก ถอน โอน ต่างธนาคารได้ทันที
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล มีระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน พร้อมสแกนใบหน้า
รวดเร็วทันใจ ดูรายการเดินบัญชีได้แบบเรียลไทม์ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท
deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด

1.55%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเคพี สตาร์ท เซฟวิ่ง

 1. บัญชี KKP Start Saving เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card 
 3. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 4. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
 5. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 6. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In – Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service)   บริการ  KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อ
 7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน
 8. ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่า 60 วันนับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 10. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท  ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 11. วงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

วงเงินรวมสูงสุด / รายการ

วงเงินรวมสูงสุด / วัน

1.ฝากเงินเข้าบัญชี KKP Start Saving

ไม่จำกัดจำนวนเงิน

ไม่จำกัดจำนวนเงิน

2.ถอนเงินไปบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท

200,000 บาท

200,000 บาท

3.โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay)

50,000 บาท

200,000 บาท


*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

# Tags
  Promotions
  Related Article