Saving Account

Saving Account

Detail

Fixed Deposit

Detail

Current Account

Detail

KKP Smart Growth
ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
สนใจผลิตภัณฑ์
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเพื่อคนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น
KKP Smart Growth
ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
บัญชีเพื่อคนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น
KKP Smart Bonus
ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสำหรับออมเงินก้อนโต (10 ล้านบาทขึ้นไป)
KKP Smart Savings
บัญชีที่เหมาะกับผู้เริ่มออมเงินตั้งแต่ 50,000 บาท
KKP Savings Plus
บัญชีเริ่มต้นสำหรับผู้ต้องการความยืดหยุ่นสูงฝากถอนได้ทุกเวลา
KKP Smart Settlement
ออมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย