Economic Trend

ผลกระทบจากปัญหาหนี้สินของบริษัท Evergrande กลุ่มนักลงทุนที่จะได้รับความเสียหายมากที่สุดน่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ของ Evergrande และผู้ที่ถือหุ้น Evergrande
Economic Trend

ความเสี่ยงกับผลตอบแทนจากการลงทุน การเงินและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่สะสมมา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอกับภาระที่ต้องใช้จ่ายในวัยเกษียณ
Lifestyle

ศีล 5 ว่าด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีจนวันตาย การมีสุขภาพที่ดีนั้น ควรหวังพึ่งการดำเนินชีวิต (lifestyle) เพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมากกว่าการหวังพึ่งเทคโนโลยีในการรักษาโรค
Home Tips

หมัดต่อหมัด Refinance / Retention สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นสินเชื่อที่ใช้เวลาในการผ่อนชำระค่อนข้างนาน ทำให้หลายคนมีวิธีจัดการหนี้สินระยะยาวนี้แตกต่างกันออกไป และมักจะเกิดคำถามต่างๆว่า การย้ายจากสถาบันการเงินเดิม ไปอยู่กับธนาคารใหม่ ที่เรียกว่าการ “รีไฟแนนซ์” หรือการขอสถาบันการเงินเดิมลดดอกเบี้ย ที่เรียกว่าการ รีเทนชั่น แบบไหนจะดีกว่ากัน วันนี้ KKP ADVICE CENTER มีข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง รีไฟแนนซ์กับรีเทนชั่นมาฝากกัน เรียกได้ว่าหมัดต่อหมัดกันเลยทีเดียว
Announcements

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ตามมาตรการของทางการ ในสถานการณ์โควิด-19
Announcements

สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ ย้ายที่ทำการสาขา(ชั่วคราว) เปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
Announcements

ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ค่าธรรมเนียม การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in fee) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) ของกองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND) ประกาศ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุน (Front-end fee) ค่าธรรมเนียม การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching-in fee) และค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage fee) ของกองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ โกลบอล อิควิตี้ เฮดจ์ (KKP PGE-H FUND)
Economic Trend

ผลกระทบจากปัญหาหนี้สินของบริษัท Evergrande
กลุ่มนักลงทุนที่จะได้รับความเสียหายมากที่สุดน่าจะเป็นนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ของ Evergrande และผู้ที่ถือหุ้น Evergrande
Economic Trend

ความเสี่ยงกับผลตอบแทนจากการลงทุน
การเงินและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่สะสมมา เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เพียงพอกับภาระที่ต้องใช้จ่ายในวัยเกษียณ
Lifestyle
ศีล 5 ว่าด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีจนวันตาย
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19
Announcements

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อรายย่อย จากผลกระทบโควิด-19
ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ตามมาตรการของทางการ ในสถานการณ์โควิด-19
Home Tips

หมัดต่อหมัด Refinance / Retention
สินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นสินเชื่อที่ใช้เวลาในการผ่อนชำระค่อนข้างนาน ทำให้หลายคนมีวิธีจัดการหนี้สินระยะยาวนี้แตกต่างกันออกไป และมักจะเกิดคำถามต่างๆว่า การย้ายจากสถาบันการเงินเดิม ไปอยู่กับธนาคารใหม่ ที่เรียกว่าการ “รีไฟแนนซ์” หรือการขอสถาบันการเงินเดิมลดดอกเบี้ย ที่เรียกว่าการ รีเทนชั่น แบบไหนจะดีกว่ากัน วันนี้ KKP ADVICE CENTER มีข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง รีไฟแนนซ์กับรีเทนชั่นมาฝากกัน เรียกได้ว่าหมัดต่อหมัดกันเลยทีเดียว
Announcements
สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ ย้ายที่ทำการสาขา(ชั่วคราว)