ic_ฝากประจำ

KKP e-FIXED DEPOSIT

เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

KKP e-FIXED DEPOSIT
 • 10 Oct 2022
 • 396,894
KKP_e_Fixed_Deposit-1620x540
KKP_e_Fixed_Deposit-628x443

KKP e-FIXED DEPOSIT

เงินฝากประจำ ฝากง่าย ให้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

เปิดบัญชีผ่าน KKP MOBILE Application ง่ายๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไปสาขา

เปิด 1 บัญชี สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามความต้องการจากระยะเวลาฝาก 3, 6, 12 และ 13 เดือน

เริ่มออมง่ายๆ เพียง 5,000 บาท

รับดอกเบี้ยเพิ่มสูงสุด 1.8% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชี KKP SAVVY เพื่อเป็นบัญชีรับดอกเบี้ยของ KKP e-FIXED DEPOSIT
KKP_SAVVY_628X443_Link
eFixed Table

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP e-FIXED DEPOSIT

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
KKP-Savvy-Icon_02_30183434
KKP-Savvy-Icon_03_30183438
KKP-Savvy-Icon_04_30183441
พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit ตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 66 รับ e-Voucher สูงสุด 1,000 บาท* เช่น Central, Lazada, Tops Market, Sizzler, Starbucks, Bar B Q Plaza หรือ Lotus’s

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝาก KKP e-fixed Deposit เทอมใดก็ได้ ผ่าน KKP MOBILE ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 66 รับ e-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท โดย
  • รับฟรี e-Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อเปิดบัญชีและมียอดเงินฝากสะสม ตั้งแต่ 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10% ต่อปี)
  • รับฟรี e-Voucher มูลค่า 1,000 บาท เมื่อเปิดบัญชีและมียอดเงินฝากสะสม ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป (ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10% ต่อปี)
 2. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ที่เปิดบัญชี KKP e-fixed Deposit สำเร็จและมียอดเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่เปิดบัญชี KKP e-fixed Deposit กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด มูลค่าของรางวัลที่ได้รับจะถูกหักจากยอดเงินฝากในบัญชี
 4. ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณ e-Voucher ผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ให้ไว้กับธนาคาร สําหรับนําไปใช้กับร้านค้าตามที่กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชัน จํากัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป
 5. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จํากัด กําหนด หากพบปัญหาในการ แลกโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น ทาง line: @worldrewardclub หรือโทร. 02 016 9998
 6. โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 7. จํากัด 500 สิทธิ์ท่านแรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น
 8. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
 9. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 10. สอบถามรายละเอียดแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ KKP Contact Center 02-165-5555

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

 1. เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 1. ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี โดยไม่จำกัดรายการฝาก
 3. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP MOBILE Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ AIS Smart Kiosk โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter
 4. ผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ย โดยชื่อบัญชีต้องตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจำแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (KKP e-FIXED DEPOSIT)
 5. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000.- บาท การฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ
 6. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
 7. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการ
  • ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝาก : ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันที่ฝาก
 8. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  • สำหรับระยะเวลาฝากปกติ ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติตามประเภทและระยะเวลาการฝากเดิม ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากประจำที่ธนาคารประกาศกำหนดอยู่ ณ ขณะนั้น
  • สำหรับระยะเวลาพิเศษ ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 9. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 10. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
Related Article