Life Insurance

Life Insurance

Detail

Health Insurance

Detail

Invest Link

Detail

Insurance

Detail

KKPGEN WEALTH 15/5 (Par)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี
สนใจผลิตภัณฑ์
KKPGEN Infinite Wealth 99
ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น
KKPGEN WEALTH 15/5 (Par)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี
KKPGEN Infinite Wealth 99
ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น
KKPGEN Infinite Wealth 90/5
สร้างความมั่งคั่ง พร้อมความอุ่นใจเรื่องโรคร้ายแรง
KKPGEN Infinite Annuity 88/5
ความสุขในวัยเกษียณจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี มีเงินบำนาญใช้ตั้งแต่อายุ 55 ปี
KKPGEN Extra 25/15
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี
KKPGEN Wealth 12/5 (PAR)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 11/5
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคพีเจน เวลท์ 11/5