8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP Mobile

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY
 • 1 มี.ค. 2564
 • 579,833
KKP-Savvy_1620x340

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP MOBILE

รับดอกเบี้ยสูง เหมือนเงินฝากประจำ
เปิดง่ายไม่ต้องไปสาขา แค่เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP MOBILE Application
เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดบัญชี
ไม่ต้องพกสมุดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม
deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด

1.60%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

KKP-Savvy_table

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP SAVVY

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
KKP-Savvy-Icon_02_30183434
*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile
KKP-Savvy-Icon_03_30183438
KKP-Savvy-Icon_04_30183441
KKP SAVVY X AIS

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP MOBILE APPLICATION และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่จุดบริการ AIS ทุกสาขาทั่วประเทศสำเร็จ และฝากเงินโดยต้องคงเงินฝากตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 15 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 65 
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดคะแนนสำหรับใช้เลือกโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ในเว็บไซต์ของ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น ทาง line: @worldrewardclub หรือโทร 02 016 9998 (ขั้นตอนการแลกโค้ดส่วนลด คลิก)
 4. โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 5. จำกัด 1,000 สิทธิแรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 6. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีออนทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY และปิดบัญชีแล้ว โดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชี จะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 8. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
AIS point Campaign

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP MOBILE Application สำเร็จ และฝากเงินโดยต้องคงเงินฝากตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 15 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 65 
 2. ลูกค้า AIS ที่จะได้รับสิทธิตามแคมเปญจะต้องกรอกรหัส “AIS” (กรอกคำว่า AIS) ในหน้ารหัสผู้แนะนำบน KKP MOBILE Application ระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY มิฉะนั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 3. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY และปิดบัญชีแล้ว โดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชี จะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 4. ธนาคารจะนำส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุในขั้นตอนเปิดบัญชี KKP SAVVY ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ไมโม่เทค จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบคะแนนสะสม AIS Points วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ AIS POINTS 150 คะแนน จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ตามที่ลูกค้าระบุไว้ ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน หากไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ตามเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญนี้
 5. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเปิดบัญชี ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น หรือวิธีการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ KKP Call Center 02-165-5555
 6. เงื่อนไขการใช้ AIS POINTS เป็นไปตามที่โครงการ AIS Points กำหนด หากพบปัญหาเกี่ยวกับ AIS POINTS กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS Call Center โทร 1175
 7. AIS POINTS ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นได้
 8. จำกัด 1,000 สิทธิแรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น
 9. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
FRIEND-GETS-FRIENDS_1620x540

เงื่อนไขโปรโมชั่น Friend Gets Friends

 1. ผู้แนะนำ หมายถึง ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY หรือ บัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit และเป็นฝ่ายแนะนำเพื่อนมาเปิดบัญชี KKP SAVVY หรือบัญชี KKP e-Fixed Deposit ผ่าน KKP MOBILE Application สำเร็จ ซึ่งต้องเป็นลูกค้าบัญชีเงินฝากรายใหม่ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร
 2. ผู้ถูกแนะนำ หมายถึง
  1. ผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภท กับธนาคารเกียรตินาคินภัทรมาก่อน
  2. ผู้ถูกแนะนำต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY หรือบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. – 31 ธ.ค. 65
   • กรณีผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ต้องมีค่าเฉลี่ยเงินฝากติดต่อกัน 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ฝากเงินครั้งแรก ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
   • กรณีลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำออนไลน์ KKP e-Fixed Deposit ต้องมียอดเงินฝากตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP SAVVY ต้องมียอดเงินฝากตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป เพื่อรับดอกเบี้ยควบคู่กันด้วย
  3. ผู้ถูกแนะนำต้องไม่มีสถานะเงินฝากทั้ง 2 ประเภทบัญชี คงเหลือเท่ากับ 0 บาท ณ วันที่ 15 ม.ค. 66
 3. ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชีสำเร็จตามเงื่อนไขข้อ 2.2 รับของสมนาคุณโค้ดส่วนลดออนไลน์มูลค่า 100 บาท*
  *ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี
 4. ผู้ถูกแนะนำไม่สามารถเข้าร่วมรายการแคมเปญอื่นๆ ได้
 5. ผู้ถูกแนะนำจะเป็นผู้กรอกลงทะเบียนแคมเปญนี้เท่านั้น (ผู้แนะนำไม่ต้องกรอก) โดยกรอกรหัส KKP ตามด้วยเบอร์โทรมือถือ 10 หลักของผู้แนะนำ เช่น KKP0601251450 ในหน้ารหัสผู้แนะนำ ระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY มิฉะนั้น ผู้แนะนำจะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 6. ผู้แนะนำรับเงินเข้าบัญชีมูลค่าสูงสุด 1,100 บาท โดยต้องเข้าเงื่อนไขข้อ 2. ทุกข้อตามที่กำหนดของผู้ถูกแนะนำ โดยรายละเอียดรางวัลมีดังนี้ 
  • แนะนำครบ 2 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 100 บาท
  • แนะนำครบ 3 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 200 บาท
  • แนะนำครบ 5 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 500 บาท 
  • แนะนำครบ 10 ท่าน รับเงินเข้าบัญชี 1,100 บาท 
 7. ผู้แนะนำ 1 ท่าน สามารถแนะนำเพื่อนได้สูงสุด 10 ท่าน และได้รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น นอกจากนี้ จะต้องเป็นเบอร์มือถือเดียวกัน ไม่สามารถใช้เบอร์มือถืออื่นหรือเบอร์บ้านสะสมรวมกันได้
 8. เงินคืนเข้าบัญชีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. จำกัด 5,000 สิทธิสำหรับผู้ถูกแนะนำที่เข้าเงื่อนไขตลอดระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียงลำดับจำนวนผู้ถูกแนะนำจากลำดับการเปิดบัญชีสำเร็จและปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 10. ผู้แนะนำจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี KKP SAVVY ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโครงการนี้
 11. ผู้แนะนำจะต้องไม่เป็นพนักงานกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 12. ลูกค้าใหม่สามารถเป็นผู้แนะนำได้ โดยจะต้องเปิดบัญชี KKP SAVVY หรือ KKP e-Fixed Deposit สำเร็จ และฝากเงินตามเงื่อนไขในข้อ 2 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 13. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 14. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ

จุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน

ดูจุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน ที่นี่ >>> คลิก

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ KKP MOBILE เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06:00-22:00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/

หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 • สามารถทำรายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้            
  1.   KKP Mobile Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  2. สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี
   • สมัครบริการอื่่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
   • ปิดบัญชี
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง