8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP Mobile

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY
 • 1,462,035
KKP_SAVVY_1620X540
KKP_SAVVY_628x443

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP MOBILE

ยิ่งฝากยิ่งได้ ดอกเบี้ยสูงสุด 1.8% ต่อปี* ตั้งแต่บาทแรกถึง 5 ล้านบาท
เงื่อนไขไม่จุกจิก
ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก-ถอน
ยืดหยุ่น ไม่กำหนดระยะเวลาฝากเงิน
เปิดบัญชีง่ายและทำธุรกรรมสะดวกผ่านแอป KKP MOBILE
ฝากโบนัสก้อนใหญ่-AW-628x443p_31182343
KKP_SAVVY_table

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่านแอป KKP MOBILE และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่จุดบริการ AIS ทุกสาขาทั่วประเทศสำเร็จในระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 67  – 30 มิ.ย. 67 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 1,000 บาทขึ้นไป ภายใน 15 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดคะแนนสำหรับใช้เลือกโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ในเว็บไซต์ของ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ทาง line: @worldrewardclub หรือโทร 02 016 9998 (ขั้นตอนการแลกโค้ดส่วนลด คลิก)
 4. โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 5. จำกัด 3,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 6. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY และปิดบัญชีแล้ว เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชี จะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 8. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP SAVVY

KKP-Savvy-Icon_01C
App-Store
Play-Store
SAVVY_Step2
*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile
SAVVY_Step3
SAVVY_Step4

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส ที่ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP MOBILE Application สำเร็จ และฝากเงินโดยต้องคงเงินฝากตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป ติดต่อกัน 15 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66 
 2. ลูกค้า AIS ที่จะได้รับสิทธิตามแคมเปญจะต้องกรอกรหัส “AIS” (กรอกคำว่า AIS) ในหน้ารหัสผู้แนะนำบน KKP MOBILE Application ระหว่างขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY มิฉะนั้น จะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 3. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY และปิดบัญชีแล้ว โดยมีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชี จะไม่ได้รับสิทธิ์แคมเปญนี้
 4. ธนาคารจะนำส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าระบุในขั้นตอนเปิดบัญชี KKP SAVVY ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ไมโม่เทค จำกัด เพื่อดำเนินการส่งมอบคะแนนสะสม AIS Points วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ AIS POINTS 100 คะแนน จะถูกส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ตามที่ลูกค้าระบุไว้ ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน หากไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS ตามเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามแคมเปญนี้
 5. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการเปิดบัญชี ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น หรือวิธีการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ KKP Call Center 02-165-5555
 6. เงื่อนไขการใช้ AIS POINTS เป็นไปตามที่โครงการ AIS Points กำหนด หากพบปัญหาเกี่ยวกับ AIS POINTS กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS Call Center โทร 1175
 7. AIS POINTS ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นได้
 8. จำกัด 2,000 สิทธิแรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น
 9. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ

จุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน

ดูจุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน ที่นี่ >>> คลิก

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ KKP MOBILE เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06:00-22:00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/servicecenter/

หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 • สามารถทำรายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้            
  1.   KKP Mobile Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  2. สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี
   • สมัครบริการอื่่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
   • ปิดบัญชี
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • หากเปิดบัญชีและมียอดเงินในบัญชีเป็นศูนย์ติดต่อกันเกิน 90 วัน นับแต่วันเปิดบัญชีธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิด บัญชีโดยอัตโนมัติโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการปิดบัญชี

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

บทความที่เกี่ยวข้อง