บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP Mobile

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy
 • 1 มี.ค. 2564
 • 113,210

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ ฝากง่ายผ่านแอป KKP Mobile

รับดอกเบี้ยสูง เหมือนเงินฝากประจำ
เปิดง่ายไม่ต้องไปสาขา แค่เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP Mobile Application
เปิดบัญชีเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องใช้เอกสารในการเปิดบัญชี
ไม่ต้องพกสมุดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม

ดอกเบี้ยสูงสุด

1.60%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่มีขั้นต่ำ

การจ่ายดอกเบี้ย

ปีละ 2 ครั้ง

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชี KKP SAVVY

*สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร ต้องทำการยืนยันตัวตนที่สาขาก่อน และค่อยดาวน์โหลดแอป KKP Mobile

รับเพิ่ม โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 100 บาท*

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP Savvy ผ่านแอป KKP MOBILE และทำการยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคาร จุดบริการ AIS และ NDID 

ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. - 30 ก.ย. 64

*ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1% ต่อปี    

จุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน

ดูจุดบริการ AIS ที่ให้บริการยืนยันตัวตน ที่นี่ >>> คลิก

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP Mobile Application และทำการยืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคาร จุดบริการ AIS หรือ NDID สำเร็จ และฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระหว่างวันที่ 20 ส.ค.- 30 ก.ย. 64 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee เป็นไปตามที่ Shopee (THAILAND) กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. โค้ดส่วนลด Shopeeไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. จำกัด 4,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 8. ลูกค้าที่เคยมีบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY แต่ปิดบัญชีเงินฝาก KKP SAVVY มีระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ปิดบัญชีฯ ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้
 9. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 10. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะลูกค้าประเภท (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card และเข้าเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากต้องมี Email Address เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นเดือน นอกจากนี้ต้องสมัครใช้บริการ KKP MOBILE เพื่อใช้สำหรับเปิดบัญชีและทำธุรกรรมทางการเงิน
 4. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่าน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 00-22.00 น. โดยทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านบริการ NDID หรือสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดให้บริการได้ที่ https://www.ais.th/ndid/

หมายเหตุการเปิดบัญชีนี้อยู่ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 • สามารถทำรายการที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savvy ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้            
  1.   KKP Mobile Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมโอนเงินชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  2. สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงิน ถอน โอนเงินจากบัญชี
   • สมัครบริการอื่่นๆของธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ แต่ไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้
   • ปิดบัญชี
   • ธุรกรรมอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP Mobile Application และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านตู้ AIS Smart Kiosk สำเร็จ และฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 ก.ค.- 30 ก.ย. 64 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee เป็นไปตามที่ Shopee (THAILAND) กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. โค้ดส่วนลด Shopeeไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
 1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ผ่าน KKP Mobile Application และทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนผ่านที่จุดบริการ AIS ทุกสาขาทั่วประเทศสำเร็จ และฝากเงินเข้าบัญชีครั้งแรกระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 64 และมีค่าเฉลี่ยเงินฝาก 15 วัน ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งการคำนวณยอดเงินฝากเฉลี่ยจะใช้ยอดเงินคงเหลือทุกสิ้นวัน และนับค่าเฉลี่ยเงินฝากตั้งแต่วันที่มีเงินฝากเข้าบัญชีครั้งแรก
 2. ธนาคารจะส่งโค้ดส่วนลดมูลค่า 100 บาท ผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามที่ลูกค้าระบุไว้ขณะสมัครผลิตภัณฑ์ KKP SAVVY ภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 3. เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลด Shopee เป็นไปตามที่ Shopee (THAILAND) กำหนด หากพบปัญหาในการแลกสิทธิ์ กรุณาติดต่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee help center โทร. 02-017-8399 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 4. โค้ดส่วนลด Shopee ไม่มีมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อ และไม่สามารถใช้ได้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล หรือนมผงสำหรับเด็ก 1 - 2 ปี, ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 5. โค้ดส่วนลด Shopee สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น หากไม่ใช้ภายในระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
 6. โค้ดส่วนลด Shopeeไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. จำกัด 5,000 สิทธิ์แรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดรายการ
 8. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด
 9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมนาคุณและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง