Foreign Currency Deposit

Saving Account

Detail

Fixed Deposit

Detail

Current Account

Detail

Foreign Currency Deposit

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP Smart Settlement
บัญชีเงินฝากที่ช่วยบริหารความผันผวนเรื่องค่าเงิน
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP Smart Settlement
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสุด 3%
KKP Smart Settlement
บัญชีเงินฝากที่ช่วยบริหารความผันผวนเรื่องค่าเงิน
KKP Smart Settlement
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสุด 3%
Dime! Save
ออมได้ตามใจ ไม่ต้องฝากประจำ ไม่มีขั้นต่ำ ผ่านแอป Dime!
KKP Smart Settlement
บัญชีเดียวฝากได้ ลงทุนง่ายทั่วโลก
KKP Smart Settlement
เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00%
KKP Smart Settlement
เงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.25%