บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID)
 • 13 Jan 2021
 • 99,513
สอบถามรายละเอียดการยืนยันตัวตนทาง Digital ผ่าน NDID 
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
ติดต่อ 02 165 5555 หรือสาขาของธนาคาร
NDID_Web2_1620x340
NDID_icon_1620x520

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วและต้องการใช้บริการ NDID Services ของธนาคาร

พร้อมยกระดับการยืนยันตัวตน (NDID) สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการออนไลน์
อย่างมืออาชีพ ครบวงจร ด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ผ่าน แอป KKP MOBILE

 1. เข้า Application/Website หน่วยงานอื่น เช่น กรมสรรพากร ธนาคารอื่นๆ
 2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID
 3. เลือกธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นช่องทางยืนยันตัวตน
 4. เข้าใช้ Application KKP MOBILE ทำตามกระบวนการตามหน้าจอด้านล่าง
 5. กลับไปทำรายการต่อที่ Application/Website หน่วยงานต้นทาง

ลูกค้าใหม่ของธนาคาร ไม่เคยยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคาร และสนใจเปิดบัญชีออนไลน์
สมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารง่ายๆ แค่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคาร ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่สนใจสมัครผลิตภัณฑ์กับธนาคาร
แต่ข้อมูลยืนยันตัวตนไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคารเพิ่มเติม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่เคยยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคารแล้ว
สนใจทำธุรกรรมการเงินกับที่อื่น เช่น กรมสรรพากร
แค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้และสแกนใบหน้าเพิ่มเติม ก็สามารถเริ่มทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น กรมสรรพากร หรือธนาคารทั่วไป

ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร แต่ข้อมูลยืนยันตัวตนไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
และต้องการใช้ธนาคารเป็นช่องทางในการยืนยันตัวตน
เราขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเพียงไม่กี่ขั้นตอนนี้ ท่านก็สามารถสมัครผลิตภัณฑ์
หรือทำธุรกรรมออนไลน์กับหน่วยงาน หรือธนาคารอื่นได้ทันที

บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID)

อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารและทำการยืนยันตัวตน

คำถามที่พบบ่อย

บริการยืนยันตัวตน คืออะไร

บริการยืนยันตัวตน คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ของผู้ใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยกระบวนการที่ต้องการระดับความเชื่อมั่นสูงจะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)บริการยืนยันตัวตนนี้สามารถขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ในการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนในทุกครั้งที่ต้องการทำธุรกรรม หรือสมัครผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ

บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร

ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID

บริการ NDID ปลอดภัยหรือไม่ และมีข้อดีอย่างไร

บริการยืนยันตัวตนช่วยเรื่องความสะดวก ความปลอดภัยด้านข้อมูล มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และไม่มีค่าบริการ

การลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID) มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่าย

การสมัครใช้บริการยืนยันตัวตนกับธนาคารครั้งแรก ต้องทำอย่างไร

 1. ลงทะเบียน NDID Services ครั้งแรกได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา
 2. ใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและเปรียบเทียบใบหน้าที่สาขาธนาคาร

หากลูกค้าต้องการใช้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในการยืนยันตัวตน เพื่อใช้บริการของธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆ จะมีขั้นตอนอย่างไร

 1. หลังจากลูกค้ากดเลือก “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)” เพื่อยืนยันตัวตนจากหน่วยงานอื่น ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ที่แอปพลิเคชัน KKP MOBILE
 2. กดเลือกรายการ ”ยืนยันตัวตน” เพื่อดำเนินการต่อ
 3. ระบบจะแจ้งให้ใส่ PIN และสแกนใบหน้า (Facial Recognition)
 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนให้กับธนาคารหรือหน่วยงานต้นทาง

ทั้งนี้ลูกค้าต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE ให้เสร็จภายใน 60 นาที ถ้าเกินเวลาที่กำหนด ลูกค้าต้องกลับไปทำรายการจากธนาคารหรือหน่วยงานต้นทางอีกครั้ง

หากได้รับการแจ้งเตือน (Notification) เกี่ยวกับการลงทะเบียนบริการ NDID จากธนาคารที่ลูกค้าไม่ได้กำลังทำรายอยู่ ถือว่ามีความผิดปกติหรือไม่

หากลูกค้ามีการลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง
ลูกค้าจะได้การแจ้งเตือน (Notification) เรื่องผลการลงทะเบียนบริการ NDID จากทุกๆธนาคารที่ลูกค้าเคยลงทะเบียน หลังจากที่ลูกค้าทำรายการเสร็จสิ้น

ดังนั้นถ้าลูกค้าเคยลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือน (Notification) ที่แอปพลิเคชัน KKP MOBILE

กรณีติดปัญหาการใช้งานหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555

ข้อพึงระวังในการใช้บริการ

 
ผู้ใช้บริการจะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลรักษารหัสผ่าน (PIN) และความปลอดภัยของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง โดยมีข้อควรระวัง ดังต่อไปนี้
• ไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้บุคคลอื่นทราบ
• ไม่เขียนหรือจดรหัสผ่านไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย
• ทำลายเอกสารที่ใช้แจ้งรหัสผ่าน (ถ้ามี) และเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ (เช่น เปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน)
• ตรวจสอบรายการการทำธุรกรรมเป็นประจำ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อธนาคารทันที
• ออกจากระบบการให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้น
• ก่อน log in เข้าใช้งาน ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองไม่ได้ติดไวรัส โดยการสแกน และอัพเดทฐานข้อมูลไวรัส และล้างค่า Temporary File อย่างสม่ำเสมอ
• ไม่ควรเข้าใช้บริการผ่านอุปกรณ์สาธารณะ หรืออินเตอร์เน็ตสาธารณะ (Public Internet) และออกจากระบบ (log out) ทุกครั้งหลังเลิกใช้บริการ
• ไม่ควรดัดแปลงระบบปฏิบัติการโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลีกเลี่ยงการดาวน์โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
• ไม่เปิดเผยรหัส OTP หรือให้บุคคลอื่นเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของท่านขณะมีการทำธุรกรรม
• ตรวจสอบรายการการทำธุรกรรมเป็นประจำ หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อธนาคารทันที
• กรณีลูกค้าทำสิ่งที่ใช้ยืนยันตัวตนสูญหาย หรือคาดว่ามีบุคคลอื่นเข้าควบคุมการใช้งาน KKP Mobile โดยไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งระงับการใช้งาน KKP Mobile ผ่าน KKP Contact Center 02 165 5555 หรือติดต่อที่สาขาธนาคารทันที 
# Tags
Promotions
Related Article