อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง

อัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อเช่าซื้อและให้เช่าแบบลิสซิ่ง

ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 67)
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 16 June 2024
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 1 January 2024
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 15 September 2023
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 10 January 2023
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 12 September 2021
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 1 April 2021
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 18 August 2020
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 15 June 2020
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 1 October 2019
Fees/ Charges and Penalty Related to Hire Purchase and Leasing. Effective on 1 July 2019
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 62)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 61)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 61)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 61)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 60)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย. 59)
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลีสซิ่งรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 58)
ค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ด้านประมูลรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58)
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ ด้านเช่าซื้อรถยนต์ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 56)
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทางทะเบียนรถบรรทุก (รถใหญ่) และรถมีใบอนุญาตประกอบการ (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 55)
No Result Found

Note : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด