2. ic_e-Banking

KKP MOBILE

สัมผัสไลฟ์สไตล์การทำธุรกรรม ทางการเงินอย่างมีอิสระได้ทุกที่ทุกเวลา

KKP MOBILE
 • 1 Nov 2021
 • 27,983
ATM-Cardless-Withdrawal1620x340px_nob_
แอป KKP MOBILE ถอนเงินไม่ใช้บัตรได้แล้ววันนี้
ถอนเงินง่ายๆ เพียงสร้างรหัสถอนเงิน (Withdrawal Code) บนแอป KKP MOBILE และนำรหัสที่ได้รับไปถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ดังนี้

ขั้นตอนการถอนเงินไม่ใช้บัตร บนแอป KKP MOBILE

 1. ล็อกอินเข้าสู่แอป KKP MOBILE
 2. เลือกเมนู “ถอนเงินไม่ใช้บัตร”
 3. เลือกช่องทางการรับเงิน “ATM ธ.ไทยพาณิชย์”
 4. เลือกบัญชีที่ต้องการถอนเงิน
 5. เลือกจำนวนเงิน หรือ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 6. ตรวจสอบความถูกต้องรายการ และยืนยัน
 7. นำรหัสถอนเงินที่ได้รับเพื่อทำธุรกรรมถอนเงินที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ขั้นตอนการถอนเงินที่ ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
 1. กดเมนู "กดเงินไม่ใช้บัตร" ที่ตู้ ATM
 2. ธนาคารที่ทำรายการ “เกียรตินาคินภัทร KIATNAKIN PHATRA”
 3. ใส่เบอร์มือถือและกด "ถูกต้อง"
 4. ใส่รหัสที่ได้รับและกด "ถูกต้อง/รับสลิป" หรือ "ถูกต้อง/ไม่รับสลิป"
 5. รับเงินสด (และสลิปหากกด “ถูกต้อง/รับสลิป”)   

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ถอนเงินครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน (รวมทุกบัญชีภายใต้ลูกค้าคนเดียวกัน)
 2. รหัสถอนเงินมีอายุการใช้งาน 5 นาที นับจากทำรายการผ่าน KKP MOBILE
 3. หากมีการทำรายการใหม่ รหัสถอนเงินก่อนหน้าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
 4. กรณีใส่รหัสถอนเงินผิด 3 ครั้ง รหัสกดเงินจะถูกยกเลิก ต้องทำรายการใหม่
 5. สามารถถอนเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ตู้ ATM และ CDM ธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ (ยกเว้นตู้ VTM)
 6. อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ถอนเงินฟรี 10  ครั้งต่อเดือน* (ตั้งแต่ครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร)

หมายเหตุ: *ถอนเงินฟรี 10  ครั้งต่อเดือน รวมทุกบัญชีภายใต้ลูกค้าคนเดียวกัน 

เรารวมคำถามที่คุณสงสัย พร้อมคำตอบที่คุณอยากรู้ไว้ที่นี่ (FAQ)

1. จําเป็นที่จะต้องมีบัตรเดบิต หรือ สมัครใช้บริการเพิ่มเติมหรือไม่ถึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้?
Ans ไม่จําเป็นต้องมีบัตรเดบิต แต่ต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ KKP MOBILE

2. สามารถบริการถอนเงินไม่ใช้บัตรใด้เมื่อไร?
Ans ลูกค้าจะสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องใช้แอปพลิเคชัน KKP MOBILE เวอร์ชัน 1.10.0 ขึ้นไป

3. สามารถตรวจสอบเวอร์ชัน บน KKP MOBILE ได้ ที่ไหน?
Ans สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู “ตั้งค่า” ในแถบ “บริการ”

4. บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทใดได้บ้าง?
Ans สามารถถอนได้จากบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ยกเว้น บัญชีเงินฝากประจํา

5. มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินหรือไม่?
Ans สามารถทําธุรกรรมกดเงินได้ฟรี 10 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่ครั้งที่ 11 เป็นต้นไป จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร

6. หากถอนเงินแล้วเงินไม่ออกต้องทำอย่างไร?
Ans เบื้องต้นให้ทำการตรวจสอบยอดเงินบน KKP MOBILE หากเงินในบัญชียังไม่ถูกหักให้ทำรายการอีกครั้ง แต่หากถูกหักไปแล้วให้ติดต่อ KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาทันที

7. สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตรได้จำนวนสูงสุดเท่าไร?
Ans สามารถถอนได้สูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 20,000 บาท และไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน รวมทุกบัญชีภายใต้ลูกค้าคนเดียวกัน หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร

8. รหัสถอนเงินมีอายุเท่าไร?
Ans 5 นาที หรือลูกค้าจะทำรายการใหม่รหัสก่อนหน้าจะถูกยกเลิกทันที
# Tags
Promotions
Related Article