ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันวินาศภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKPGEN WEALTH 15/5 (Par)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี
สนใจผลิตภัณฑ์
KKPGEN INFINITE WEALTH 99
ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น
KKPGEN WEALTH 15/5 (Par)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี
KKPGEN INFINITE WEALTH 99
ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น
KKPGEN INFINITE WEALTH 90/5 CI CARE PLUS
สร้างความมั่งคั่ง พร้อมความอุ่นใจเรื่องโรคร้ายแรง
KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
KKPGEN EXTRA 25/15
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี
KKPGEN INFINITE ANNUITY 88/5
ความสุขในวัยเกษียณจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี มีเงินบำนาญใช้ตั้งแต่อายุ 55 ปี
KKPGEN INFINITE RETURN 90/5, 90/10
อนาคตที่ออกแบบได้ เพื่อการเกษียณอย่างมั่นคง
KKPGEN WEALTH 10/3 (Par)
จ่ายเบี้ยสั้น 3 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 10 ปี
KKPGEN WEALTH PLUS 15/5 (PAR)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืนสูงสุด 5%
KKPGEN WEALTH 11/5
จ่ายเบี้ยสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 11 ปี
สัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ
KKPGEN CI CARE PLUS และ KKPGEN HB CARE PLUS