ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันวินาศภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKPGEN WEALTH 15/5 (Par)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี
สนใจผลิตภัณฑ์
KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
KKPGEN WEALTH 15/5 (Par)
สร้างโอกาสรับเงินปันผลและรับเงินคืน 10% ทุกๆ 2 ปี
KKPGEN WEALTH 12/5 (Par)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
KKPGEN EXTRA 25/15
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี
KKPGEN INFINITE ANNUITY 88/5
ความสุขในวัยเกษียณจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี มีเงินบำนาญใช้ตั้งแต่อายุ 55 ปี
KKPGEN INFINITE WEALTH 90/5
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
KKPGEN INFINITE WEALTH 99
ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น