เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงินฝากออมทรัพย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากประจำ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากกระแสรายวัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP FOREIGN CURRENCY
บัญชีเงินฝากที่ช่วยบริหารความผันผวนเรื่องค่าเงิน
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP FCD TIME DEPOSIT
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสุด 3%
KKP FOREIGN CURRENCY
บัญชีเงินฝากที่ช่วยบริหารความผันผวนเรื่องค่าเงิน
KKP FCD TIME DEPOSIT
เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงสุด 3%
เงินฝากออมทรัพย์เงินตราต่างประเทศ  Dime! FCD
ออมได้ตามใจ ไม่ต้องฝากประจำ ไม่มีขั้นต่ำ ผ่านแอป Dime!
KKP e-FCD SAVING
เงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูงสุด 4.00%
KKP FCD PROMOTION
เงินฝากประจำพิเศษ ดอกเบี้ยสูงสุด 5.25%
KKP FCDSS
บัญชีเดียวฝากได้ ลงทุนง่ายทั่วโลก