ic_ฝากประจำ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save

เปิดบัญชีทีเดียว ออมเงินได้ ลงทุนดี

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save
 • 8 Sep 2022
 • 121,298
Dime!Save_WebBanner_1620x340
Dime!Save_MobileBanner_Dime_628x443

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง Dime! Save

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี ฝาก-โอน-จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

เปิดบัญชีง่าย ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีลงทุน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Dime! จาก App Store หรือ Play Store แล้วเปิดบัญชีลงทุนได้เลย ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องส่งเอกสาร ไม่มีขั้นต่ำ อนุมัติไวภายใน 2 นาที เปิดทีเดียว ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม ศึกษาวิธีการเปิดบัญชีลงทุนได้ที่นี่ คลิก 

ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี

บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร รับดอกเบี้ยสูงกว่าใครตั้งแต่บาทแรก คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารเกียรตินาคินภัทร

วงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
 ไม่เกิน 10,000 บาท
3.00%
 ส่วนที่เกิน 10,000 - 1,000,000 บาท
1.50%
 ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท
0.50%

ฝาก-โอน-จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำ

ทำรายการฝากเงิน หรือโอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ไม่ต้องฝากประจำ ไม่มีขั้นต่ำการฝากเงินหรือโอนเงิน และยังได้อัตราดอกเบี้ยตามเดิม

แต่งสลิปให้สนุก ไม่ซ้ำใคร

เติมสีสันให้การโอนเงินของคุณ เพียงตกแต่งสลิปให้สนุก ไม่ซ้ำใคร ก่อนส่งให้เพื่อน

ดอกที่ดีคือดอกเบี้ยโบนัส-Dime-save
สำหรับลูกค้าใหม่ รับดอกเบี้ยโบนัสสูงสุด 5% ต่อปี*
 • ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ จะต้องเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ให้สำเร็จ ตั้งแต่ 29 มิ.ย. – 30 ส.ค. 67 เท่านั้น
 • เมื่อเปิดบัญชีลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Dime! สำเร็จ และทำรายการซื้อหุ้นสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ETF ต่างประเทศ (ไม่นับรวมรายการล่วงหน้า (DCA)) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000 บาทขึ้นไป ภายในวันที่ 29 มิ.ย. – 30 ส.ค. 67 โดยนับเฉพาะรายการที่จับคู่เรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชี

 1. ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้า (1) บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card
 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 3. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการผ่าน Dime! Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้
 4. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตร อิเล็กทรอนิกส์, บริการ Sweep In – Out, บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service), บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อ

เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

 1. ผู้ฝากสามารถทำรายการต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
  • (1) Dime! Application
   • เปิดบัญชี
   • ธุรกรรมฝากเงิน โอนเงิน ถอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการจากบัญชีนี้
   • ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคาร
   • ยกเลิกคำขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว
   • ปิดบัญชีและ/หรือบริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
  • (2) สาขาของธนาคาร
   • ธุรกรรมฝากเงินเข้าบัญชี
   • สามารถสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์, SMS Alert และใช้เป็นบัญชีรับโอนดอกเบี้ย
   • ขอเอกสารรายการแสดงการเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก (Statement)
   • ขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหว สามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมีการเคลื่อนไหว ณ เคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคาร
   • ยกเลิกคำขอระงับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราว
   • บริการอื่นๆ ที่ธนาคารจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
 2. กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาทต่อบัญชีโดยธนาคาร จะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่าธรรมเนียม
Promotions
Related Article