ic_สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP LOAN SURE

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP LOAN SURE
 • 21 Jun 2022
 • 42,761
KKP_P-Loan-Sure_1620x540
KKP_P-Loan-Sure_628x443

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP LOAN SURE

(แบบมีบัญชีเงินฝากเป็นประกัน)

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

รับเงินทันทีภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท

เบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่เป็นประกันได้ เมื่อยอดสินเชื่อคงค้างลดลง

สมัครง่าย เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5% - 6% ต่อปี
* เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

คุณสมบัติผู้กู้

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่ขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน

* ในการขอยื่นกู้ ชื่อผู้สมัครกับชื่อในบัญชีที่นำมาเป็นประกันต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น

ประเภทบัญชีและอัตราดอกเบี้ย

 • บัญชี KKP Savings Plus  5.00% ต่อปี
 • บัญชี KKP Smart Savings  5.50% ต่อปี
 • บัญชี KKP SAVVY 6.00% ต่อปี

FAQ

(?) ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ KKP LOAN SURE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางใดบ้าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. หรือธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา

(?) สมัครสินเชื่อ KKP LOAN SURE ได้ที่ใดบ้าง

สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร

(?) มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการสมัครสินเชื่อ

มีค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ  (วงเงิน 2,000,000บาท อากรแสตมป์ไม่เกิน 1,000 บาท)

(?) สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด

ติดต่อโทร KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 หรือ ตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ

(?) กรณีที่มีสินเชื่อ SME, สินเชื่อส่วนบุคคล ,สินเชื่อ CAR QUICK CASH, สินเชื่อรถเรียกเงิน, สินเชื่อรถเรียกเงินทันใจ ,สินเชื่อ CAR TITLE LOAN หรือสินเชื่อ HOME QUICK CASH  กับธนาคาร ท่านสามารถสมัครสินเชื่อ KKP LOAN SURE ได้เมื่อใด

เมื่อผ่อนชำระสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป

(?) วงเงินกู้ต่ำสุดและสูงสุดเป็นเท่าไหร่

วงเงินกู้ต่ำสุดอยู่ที่ 50,000บาท และสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

(?) สามารถเลือกระยะเวลาจำนวนเดือนในการผ่อนเท่าไหร่ได้บ้าง

12 , 24 , 36 , 48 และ 60 เดือน

(?) หลังจากส่งเอกสารเพื่อขอสินเชื่อแล้ว สอบถามสถานะการสมัครได้ที่ไหน

สอบถามสถานะการสมัคร ได้ที่ KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

(?) ต้องการถอนเงินในบัญชีเงินฝากส่วนที่เป็นประกันต้องทำอย่างไร

แจ้งความประสงค์ขอปลดเงินที่เป็นประกันได้ที่ KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

(?) หลังแจ้งปลดเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นประกัน จะสามารถเบิกถอนได้เมื่อใด

ไม่เกิน 1 วันทำการ หรือภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่แจ้งปลดเงินที่เป็นประกัน

(?) หากประสงค์ปิดบัญชีสินเชื่อก่อนกำหนดต้องทำอย่างไร

โทรสอบถามหนี้คงค้างและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 

(?) ธนาคารจะนำเงินฝากที่เป็นประกัน มาชำระหนี้เมื่อไหร่

เมื่อค้างชำระหนี้สินเชื่อ 2 รอบบิล ธนาคารจะนำเงินในบัญชีมาชำระหนี้คงค้างทั้งหมด *ทั้งนี้อาจมีเงินต้นคงเหลือที่ชำระคืนไม่หมด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินต้นส่วนที่เหลือ

(?) การถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากที่นำมาเป็นประกัน ทำได้เมื่อใด

เมื่อผ่อนชำระส่วนของเงินต้นเข้ามาแล้วตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
ตัวอย่าง : วงเงินสินเชื่ออนุมัติ  300,000 บาท 60 งวด ดอกเบี้ย 6% ต่อปี
 Ex_Table_KKP_LOAN_SURE 
เมื่อชำระงวดที่ 3 เข้ามา เงินต้นคงค้างจะเหลือ 287,036 บาท และส่วนของเงินต้นชำระเข้ามาแล้วรวม 300,000 -287,036 = 12,964 บาท ท่านสามารถขอปลดล็อคเงินฝากส่วนที่เป็นเงินประกันได้  12,000บาท
*ทางธนาคารขอปรับลดตัวเลขเป็นหลักพันเพื่อความสะดวกในการใช้บริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 4. สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 3. ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 4. จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบียนพาณิชย์
 5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / สำเนาทะเบียนการค้า
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

Related Article