ic_ข่าว

ข่าวและกิจกรรม

โปรดระวังอีเมลและเว็บไซต์หลอกลวง

  • 12 มี.ค. 2561
  • 25,684

ธนาคารไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชี หรือนโยบายมอบรางวัลล็อตเตอรี่ ผ่านช่องทางอีเมล เว็บไซต์หรือช่องทางใดๆ หากท่านได้รับการร้องขอข้อมูล หรือแจ้งให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งผ่านช่องทางดังกล่าว โปรดอย่าให้ข้อมูลหรือตอบกลับอีเมลหรือเว็บไซต์ดังกล่าว

ประกาศแจ้งเตือนข้อความหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ_2563
# อื่นๆที่น่าสนใจ