แนวโน้มเศรษฐกิจ

ความน่าเป็นห่วงของเศรษฐกิจ ก่อนการระบาดของ COVID-19 จีดีพีของไทยขยายตัวเพียง 2-4% ในช่วง 2-3 ปีผ่านมา
ความรู้เกี่ยวกับบ้าน

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ทางเลือกสำหรับคนต้องการเงินก้อน สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน (HQC) คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัย ที่ปลอดภาระแล้วใช้เพื่ออยู่อาศัย มาใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงิน โดยหลักประกันดังกล่าวต้องเป็นชื่อของผู้กู้และหรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น เรียกง่ายๆคือการเอาสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้ว มาจำนองกับธนาคาร เพื่อกู้เงินไปใช้จ่ายต่างๆ ได้
แนวโน้มเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยปีหน้าฟื้นตัวยาก เสี่ยงสะดุดจาก 3 ปัจจัย โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนมากถึง 12% ของ GDP ประกอบกับเศรษฐกิจไทยที่อ่อนแออยู่แล้ว จะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ยาก
Lifestyle

ลดน้ำหนักแบบลดคาร์โบไฮเดรตกับสูตรแอทกิ้นส์ไดเอท (Atkins Diet) จากทฤษฎีของ Dr. Atkins ที่ว่าการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากกว่าปกติเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
ข่าวสาร KKP

ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC) ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
ข่าว KKP Asset

แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562 แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562
ข่าวสาร KKP

วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) ประกาศ วันปิดสมุดทะเบียน และจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)
ประกาศ

ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 5 กองทุน ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 5 กองทุน
แนวโน้มเศรษฐกิจ

ความน่าเป็นห่วงของเศรษฐกิจ
ก่อนการระบาดของ COVID-19 จีดีพีของไทยขยายตัวเพียง 2-4% ในช่วง 2-3 ปีผ่านมา
ความรู้เกี่ยวกับบ้าน

สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน ทางเลือกสำหรับคนต้องการเงินก้อน
สินเชื่อบ้านกู้เงินด่วน (HQC) คือ สินเชื่ออเนกประสงค์ ที่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินก้อนใหญ่ ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับคนที่มีบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ที่อยู่อาศัย ที่ปลอดภาระแล้วใช้เพื่ออยู่อาศัย มาใช้เป็นหลักประกันในการขอกู้เงิน โดยหลักประกันดังกล่าวต้องเป็นชื่อของผู้กู้และหรือผู้กู้ร่วมเท่านั้น เรียกง่ายๆคือการเอาสินทรัพย์ที่กล่าวมาแล้ว มาจำนองกับธนาคาร เพื่อกู้เงินไปใช้จ่ายต่างๆ ได้
แนวโน้มเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปีหน้าฟื้นตัวยาก เสี่ยงสะดุดจาก 3 ปัจจัย
ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
ข่าวสาร KKP

ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
ประกาศ แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ (PHATRA GHC)
Lifestyle

ลดน้ำหนักแบบลดคาร์โบไฮเดรตกับสูตรแอทกิ้นส์ไดเอท (Atkins Diet)
จากทฤษฎีของ Dr. Atkins ที่ว่าการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตมากกว่าปกติเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น
ข่าว KKP Asset
แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2562