ic_debit

KKP Debit Card

พกแทนเงินสด ช้อปสบาย ใช้ได้ทั่วโลก พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร

KKP Debit Card
 • 19 Feb 2018
 • 26,268
Debit-Card-CI2020-web-1620x340

เดบิตการ์ด

พกแทนเงินสด

สบาย...ชำระค่าสินค้าและบริการได้ในบัตรเดียวกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สะดวก...ถอนเงินสด ทุกตู้ทั่วไทย และทั่วโลกผ่านเครือข่าย ATM Pool และ UnionPay

ปลอดภัย...ด้วยเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานระดับโลก

อุ่นใจ...กับหลากลายความคุ้มครองตลอด 24 ชม.*

พิเศษ...ส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการกับ UnionPay ทั่วโลก

เหนือกว่า รับสิทธิประโยชน์แห่งการท่องเที่ยวดุจคนพิเศษกับ Travel Mate Asia ที่ให้ส่วนลดโรงแรมร้านอาหาร และสถานที่ช็อปปิ้งต่างๆ ทั่วเอเชีย

*ธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นเพียงผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ

**

 • ธนาคารจะคำนวณจำนวนครั้งของรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน
 • ผู้ถือบัตรเดบิต KKP Value Debit Card, KKP Trust Debit Card, KKP Protect Debit Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วไทย
 • สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต KKP Value Debit Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 • ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และการโอนเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี
 • ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

บัตรเดบิต KKP Value Debit Card

ความคุ้มค่าที่ลงตัวกับทุกการใช้จ่ายในบัตรเดียว

 • วงเงินกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
 • วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 100,000 บาท

บัตรเดบิต KKP Maxi Debit Card

ตอบโจทย์ทุกความต้องการกับอิสระที่มากขึ้นในทุกการใช้จ่าย

 • วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 500,000 บาท
 • วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 200,000 บาท
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท*

บัตรเดบิต KKP Be Free Debit Card

ฟรีค่าธรรมเนียม ถอน สอบถามยอด ทุกตู้ ทุกธนาคารทั่วประเทศ

 • ฟรีค่าธรรมเนียมถอนเงิน สอบถามยอด และโอนเงินภายในธนาคาร
 • วงเงินกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
 • วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 100,000 บาท
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท*

บัตรเดบิต KKP Trust Debit Card

เพิ่มความสมดุลให้ชีวิต กับความคุ้มครองที่ให้คุณอุ่นใจ

 • วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
 • วงเงินชำระค่าสินค้าและบริการ 200,000 บาท
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท*
 • รับค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง

บัตรเดบิต KKP Protect Debit Card

ยกระดับความคุ้มครองที่มากกว่า เจ็บไม่ต้องจ่าย รายได้ยังมี

 • วงเงินการกดเงินสดสูงสุด 200,000 บาท
 • วงเงินชำระค่าสินเค้าและบริการ 200,000 บาท
 • รับความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกัน 250,000 บาท*
 • รับค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด ครั้งละ 10,000 บาท*
 • รับความคุ้มครองชดเชยรายได้ วันละ 500 บาท สูงสุด 365 วัน*
 • รับความคุ้มครองการสูญเสียเงินสดที่กดจากตู้ ATM สูงสุด ครั้งละ 5,000 บาท*
 • รับความคุ้มครองการสูญหายจากการโจรกรรมข้อมูลบัตร สูงสุด ครั้งละ 5,000 บาท*
 • รับความคุ้มครองความเสียหายของสินค้า สูงสุด ชิ้นละ 10,000 บาท*
 • รับความคุ้มครองการสูญเสียของวงเงินบัตร 10,000 บาท*

*ธนาคารเกียรตินาคินเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ

อัตราค่าธรรมเนียม

*ธนาคารเกียรตินาคินธนาคารเกียรตินาคินภัทรเป็นเพียงผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้นเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดศึกษาทำความเข้าใจ รายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการตัดสินใจ

รายละเอียด

อัตราค่าธรรมเนียม (บาท/บัตร)

ค่าธรรมเนียมบัตร

KKP Value Debit Card

KKP Maxi Debit Card

KKP Be Free Debit Card 

KK Trust Debit Card

KK Protect Debit card

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่

100

100

100

100

100

ค่าธรรมเนียมรายปี

200

299

350

599

999

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน

ไม่คิดค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง ATM เครือข่าย ATM Pool

 

- ถอนเงิน สอบถามยอดเงินคงเหลือ

ฟรี ค่าบริการ 10 รายการแรก/เดือน
รายการที่ 11 เป็นต้นไป
คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท

 

 

ฟรี

 

ฟรี ค่าบริการ 10 รายการแรก/เดือน
รายการที่ 11 เป็นต้นไป
คิดค่าบริการครั้งละ 10 บาท

 

 

- โอนเงินภายในบัตรหรือบัญชีอื่นในธนาคารทั้งโอนในเขตเดียว กัน และโอนข้ามเขต

- โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเจ้าของเครื่อง ไม่เกิน 10,000 บาท

25 บาท/รายการ

- โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเจ้าของเครื่อง เกินกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

35 บาท/รายการ

ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง ATM เครือข่าย UnionPay ทั่วโลก

 

- สอบถามยอด

15 บาท/ครั้ง

- ถอนเงิน

100 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง EDC เครือข่าย UnionPay ที่ต่างประเทศ

 

ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตร (รวมถึงการเบิกเงินสด) เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

เรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ UnionPay กำหนด รวมเก็บค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินของธนาคาร

หมายเหตุ:

 1. ธนาคารจะคำนวณจำนวนครั้งของรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันสิ้นเดือน
 2. ผู้ถือบัตรเดบิต KKP Value Debit Card, KKP Trust Debit Card, KKP Protect Debit Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมทำรายการผ่านเครื่อง ATM ทุกธนาคารทั่วไทย
 3. สำหรับผู้ถือบัตรเดบิต KKP Value Debit Card ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยทั้งปีตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
 4. ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน และการโอนเงิน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป คืออะไร

บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป เป็นบัตรที่ธนาคารได้ร่วมมือกับ UnionPay International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินรายใหญ่ของประเทศจีน ในการให้บริการบัตรเดบิตที่เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการทำรายการเบิกถอนเงินสดภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการใช้บัตรเพื่อทำรายการซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตรที่อยู่ภายใต้เครื่องหมาย UnionPay

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป ปลอดภัยหรือไม่

บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป มีความปลอดภัยในระดับสากลเนื่องจากเป็นบัตรที่ใช้เทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานระดับโลก และการใช้งานบัตร ต้องใช้คู่กับรหัสบัตร 6 หลักเสมอไม่ว่าจะเป็นการกดเงินสดผ่านตู้ ATM หรือการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งทำให้ยากต่อการโจรกรรมเพื่อนำไปใช้งาน แต่ทั้งนี้ลูกค้าก็ควรปฏิบัติตามข้อพึงระวังในการใช้บัตรเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลเช่นเดียวกัน

(?)ข้อพึงระวังในการใช้งานบัตรมีอะไรบ้าง

 1. ลงลายมือชื่อของท่านด้านหลังบัตรทันทีที่ได้รับบัตร
 2. เปลี่ยนรหัสบัตรทันทีที่ได้รับบัตรที่สาขาธนาคาร
 3. ควรเปลี่ยนรหัสบัตรทุกๆ 3 เดือน
 4. ควรใส่รหัสบัตรด้วยความระมัดระวังโดยเอามือบังขณะใส่ตัวเลขระหว่างทำรายการที่ตู้ ATM หรือเครื่องรูดบัตร (EDC)
 5. ไม่ควรเปิดเผยรหัสบัตรให้ผู้อื่นทราบโดยเด็ดขาด
 6. ไม่ควรเก็บรหัสบัตรไว้ที่เดียวกับบัตร
 7. ไม่ควรมอบบัตรและรหัสบัตรให้ผู้อื่นใช้บริการแทน
 8. ควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเก็บใบบันทึกรายการเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
 9. ไม่ควรให้ความช่วยเหลือหรือรับความช่วยเหลือจากบุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะเมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นผลให้บุคคลแปลกหน้า เห็นรหัสบัตรของท่าน
 10. ควรจดบันทึกหมายเลขบัตรและหมายเลขบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตร ไว้กับตัวท่านเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารในกรณีฉุกเฉิน
 11. ก่อนใช้บริการที่เครื่อง ATM กรุณาตรวจสอบช่องสอดบัตรว่ามีอุปกรณ์ที่ผิดปกติติดตั้งที่ตู้ ATM หรือไม่ หากพบสิ่งผิดปกติหรือ น่าสงสัย ท่านควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการ และแจ้งให้ธนาคารเจ้าของตู้ ATM ทราบโดยเร็ว
 12. หากท่านพบข้อผิดพลาดใดๆ ในการใช้งานบัตร กรุณาแจ้งธนาคารทราบทันที เพื่อทำการตรวจสอบรายการข้อผิดพลาด พร้อมด้วยข้อมูลทีท่านควรบันทึกและ/หรือ จดจำข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้
  - วันและเวลาที่ทำรายการ
  - สถานที่ตั้งเครื่องเอทีเอ็ม
  - ร้านค้าที่ทำรายการ
  - เลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการและของผู้ที่เกี่ยวข้อง
  - ประเภทรายการ
  - จำนวนเงินที่โอนเข้าหรือโอนออก
  - ยอดเงินที่ใช้ไป
 13. แจ้งอายัดบัตร หรือปัญหาในการใช้บริการบัตร ของธนาคารโปรดติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป สามารถใช้งานบัตรได้กับตู้ ATM ทุกตู้หรือไม่

บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป ปัจจุบันสามารถใช้งานได้ทุกตู้ทั่วไทย และตู้ต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย UnionPay ซึ่งมีครอบคลุมถึง 150 ประเทศทั่วโลก

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป สามารถใช้ได้กับร้านค้าทุกร้านหรือไม่

บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป สามารถใช้ได้กับทุกร้านค้าที่รับบัตร UnionPay ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ UnionPay บริเวณจุดรับชำระ ในประเทศไทยมีร้านค้าที่รับบัตร UnionPay กว่า 60,000 ร้านค้า และมีจำนวนเครื่อง EDC ที่รับบัตรกว่า 75,000 เครื่อง ซึ่งร้านค้าเหล่านี้จะมีการขยายอย่างต่อเนื่อง

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ (E-commerce) ได้หรือไม่

บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป สามารถใช้ได้กับทุก Website ที่รับบัตร UnionPay ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ UnionPay

(?)ร้านค้าที่รับบัตร UnionPay อยู่บริเวณไหนบ้าง

ร้านค้าที่รับบัตร UnionPay เช่น King Power / Central / Robinson / The Mall / Emporium / Emquartier / Siam Paragon / Isetan / Boots / Robinson โรงแรมต่างๆ เช่น Mandarin Oriental / Four Season / Shangri-La / Banyan Tree / Pullman และร้านค้า Brandname ต่างๆ เช่น Louis Vuitton / CHANEL เป็นต้น

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีชิป มีประโยชน์อะไรเพิ่มเติมอื่นๆ หรือ ไม่

ผู้ถือบัตร KKP Debit Card แบบมีชิป สามารถรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั่วโลก ได้เช่นเดียวกับบัตร UnionPay อื่นๆ เช่น รับส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีประกันเหมาะกับลูกค้ากลุ่มใดบ้าง

บัตร KKP Debit Card แบบมีประกัน เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่มที่ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ และการเกิดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากลูกค้ามีประกันดังกล่าวติดตัวไว้บ้างก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากค่ารักษาพยาบาล ซึ่งราคาของบัตรเดบิตแบบมีประกันของธนาคารนั้น ธนาคารได้คัดสรรมาอย่างดีเพื่อลูกค้าในราคาสูงสุดเพียงวันละ ไม่ถึง 3 บาทต่อวัน โดยหากลูกค้าได้รับอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาได้ในวงเงินประกันครั้งละ 10,000 บาท

(?)บัตร KKP Debit Card แบบมีประกัน กำหนดอายุผู้ถือบัตรหรือไม่

ผู้ถือบัตร KKP Debit Card แบบมีประกัน ต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ - 75 ปีบริบูรณ์

(?)กรณีเลือกบัตรแบบมีค่ารักษาพยาบาล หากผู้ถือบัตรประสบอุบัติเหตุ จะต้องดำเนินการอย่างไร

ผู้ถือบัตรสามารถเข้ารักษาได้ตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ โดยจะมีรายชื่อสถานพยาบาลตามคู่มือบัตร ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถยื่นบัตร KKP Trust Debit Card / บัตร KKP Protect Debit Card ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ กรณีที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ผู้ถือบัตรเข้ารับการรักษาไม่อยู่ในเครือข่าย ผู้ถือบัตรสามารถสำรองจ่าย และนำใบเสร็จพร้อมใบรับรองแพทย์มาเบิกได้ โดยโทรติดต่อที่ Hospital Service โทร 02 232 8598 ตลอด 24 ชั่วโมง

(?)กรณีไม่ได้พกบัตรติดตัว ผู้ถือบัตรต้องสำรองจ่ายหรือไม่

หากไม่สามารถแสดงบัตร Debit แบบมีประกันได้ จะต้องสำรองจ่ายและนำเอกสารมาเบิกกับทางบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุที่ได้รับตั้งแต่วันที่สมัครบัตร KKP Trust Debit Card / บัตร KKP Protect Debit Card หรือสามารถติดต่อขอแบบฟอร์มได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ Hospital Service โทร 02 232 8598 ตลอด 24 ชั่วโมง

(?)สามารถเลือกซื้อแบบประกัน 1 คนซื้อได้มากกว่า 1 แผนได้หรือไม่

1 คน สามารถซื้อได้มากกว่า 1 แผน แต่ต้องไม่ซ้ำแผนเดิม เช่น ซื้อบัตร KKP Protect Debit Card จะซื้อเพิ่มอีก 1 ใบไม่ได้ แต่สามารถซื้อบัตร KKP Trust Debit Card เพิ่มได้

(?)ต้องการขอยกเลิกบัตรแบบมีประกัน ต้องทำอย่างไรบ้าง

ลูกค้าต้องติดต่อสาขาธนาคารเพื่อดำเนินการยกเลิกบัตร โดยทางธนาคารจะนำส่งข้อมูลการยกเลิกให้กับบริษัทประกันต่อไป และหากลูกค้าประสงค์จะใช้บัตรเดบิตแบบไม่มีประกันจะต้องสมัครใช้บริการบัตรใหม่

(?)กรณีเดินทางไปต่างประเทศ และประสบอุบัติเหตุ ผู้ถือบัตรเดบิตแบบมีประกัน จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ได้รับความคุ้มครองทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ถือบัตรสำรองเงินจ่าย รักษาตามสิทธิ์ความคุ้มครองของบัตรประเภทนั้น ๆ เมื่อกลับมาประเทศไทยให้นำเอกสารติดต่อที่ Hospital Service โทร 02 232 8598 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านสาขาธนาคาร โดยการกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ พร้อมหลักฐานตัวจริงในการรักษาพยาบาล ส่วนเงินรับค่าสินไหม จะได้รับเป็นสกุลเงินบาท (THB)

(?)กรณีมีความประสงค์จะ Claims ประกัน หน่วยงานใดที่จะรับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Hospital Service โทร 02 232 8598 ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555 ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Promotions
Related Article