ic_กระแสรายวัน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป KKP Current

เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป KKP Current
  • 10 Feb 2018
  • 2,800
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป_1620x340

บัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป

เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจหมุนเวียน พร้อมทุกการแข่งขัน

สะดวกปลอดภัย โดยไม่ต้องพกพาเงินสดติดตัว โดยใช้เช็คสั่งจ่ายแทนการถือเงินสด

ใช้ร่วมกับบริการโอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร (Sweep In/Sweep Out)

สามารถเรียกดูรายการเคลื่อนไหวผ่าน KKP e-Banking ได้

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันทั่วไป

  • เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ใช้ร่วมกับบริการโอนเงินอัตโนมัติ ของธนาคาร (Sweep In/Sweep Out)

FAQ

(?)สามารถเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรสาขาใดบ้าง

ท่านสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขาทั่วประเทศ

 

Promotions
Related Article