7. ic_ฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP

ฝากประจำเพื่อคนอายุ 55 ปี ขึ้นไป ให้ดอกเบี้ยรายเดือนไม่หักภาษี

บัญชีเงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP
 • 10 Feb 2018
 • 59,545
KKP_55_UP-Q12023_1620x340
KKP_55_UP-Q12023_628x443

เงินฝากประจำ เพื่อคนอายุ 55 ปี ขึ้นไป

เป็นบัญชีฝากประจำสำหรับบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่หักภาษี*

เริ่มต้นเพียง 5,000 บาท

เหมาะกับวัยใกล้เกษียณ ที่ต้องการออมเงินเลือกฝากได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ และรับดอกเบี้ยรายเดือน

*ธนาคารจะไม่ทำการหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

deposit-icon-4

ดอกเบี้ยสูงสุด*

1.50%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

5,000 บาท

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

เดือนละ 1 ครั้ง

เงื่อนไขสะสมเงินฝากรับของสมนาคุณ
 • ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ (New CIF) หรือฝากเงินเพิ่ม (New Money) สำหรับเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP Free 55 Up เท่านั้น
 • ฝากเงินตามเงื่อนไข ดังนี้
  • ตั้งแต่ 300,000 – 999,999 บาท รับ e-coupon มูลค่า 200 บาท* 
  • ตั้งแต่ 1,000,000 – 1,499,999 บาท รับ e-coupon มูลค่า 400 บาท*
  • ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป รับ e-coupon มูลค่า 700 บาท* 
 *ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.04%-0.05% ต่อปี 

เงื่อนไขอื่นๆ 
 • ดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP Free 55 Up 12 เดือน
 • ดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี KKP Free 55 Up 24 เดือน
 • ลูกค้าจะได้รับของสมนาคุณเพียง 1 รายการต่อท่านเท่านั้น โดยธนาคารจะคำนวณยอดเงินฝากเพื่อรับของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ (New CIF) หรือฝากเงินเพิ่มจากยอดเงินฝาก KKP Free 55 Up ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 (New Money) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65
 • ลูกค้าต้องคงเงินฝากที่เปิดบัญชีใหม่ (New CIF) หรือที่ฝากเพิ่ม (New Money) จนถึงวันที่ 15 ม.ค. 66 หากมีการถอนทั้งจำนวนหรือปิดบัญชีที่เปิดใหม่ ธนาคารจะคำนวณยอดเงินฝากสะสมใหม่ ตามเกณฑ์การรับของสมนาคุณที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณโค้ดส่วนลดผ่านทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร  สําหรับนําไปใช้กับร้านค้าตามที่กําหนดไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จํากัด ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 66 เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จํากัด กําหนด หากพบปัญหาในการแลกโค้ดส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด ทาง line: @worldrewardclub หรือโทร. 02 016 9998
 • โค้ดส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของสมนาคุณอื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • จํากัด 1,000 สิทธิ์ท่านแรกที่เข้าเงื่อนไขตลอดระยะเวลาแคมเปญดังกล่าวข้างต้น
 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขแคมเปญ ธนาคารจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแคมเปญทราบ
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคารกำหนด 

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากประจำ KKP FREE .55 UP

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ประเภทสมุดคู่ฝาก ระยะเวลาฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาในประเทศที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุด 2 รายการเท่านั้น โดยแต่ละรายการฝากได้สูงสุด 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาการฝาก หากครบ 2 รายการฝากแล้วจะไม่สามารถฝากเพิ่มได้  โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน 
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากต้องถอนเต็มจำนวนของยอดรายการฝาก ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้แก่ผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคืนดอกเบี้ย โดยทำการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ ปัจจุบัน
 • ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลของผู้ฝากให้แก่กรมสรรพากร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ดอกเบี้ยเงินฝากของผู้ฝาก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?) เงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP มีเงื่อนไขการเปิดบัญชีอย่างไรบ้าง

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่ฝาก
 • เปิดได้ 1 คน 1 บัญชี ประเภทบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดบัญชีคณะบุคคลและบัญชีร่วมทุกประเภทได้
 • วงเงินฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ฝากได้สูงสุด 2 รายการฝาก โดยแต่ละรายการฝากได้สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

 

(?) เงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP มีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยอย่างไร

จ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทรเพื่อรับดอกเบี้ยเข้าบัญชีทุกเดือน โดยไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

(?)ลูกค้าสามารถถอนเงินก่อนครบกำหนดได้หรือไม่

กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • หากถอนก่อนวันครบกำหนด ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • กรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝากก่อนวันครบกำหนด และผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดฝากเงินดังกล่าว ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยโดยหักจากยอดเงินฝากได้ทันที


ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ของธนาคาร หรือ ไม่มีเงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP

(?) ลูกค้านำเงินมาฝากประจำ KKP FREE 55 UP จำนวน 1.5 ล้านบาท ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 โดยในสัปดาห์หน้าจะมีเงินครบกำหนดจากฝากประจำธนาคารอื่นอีก 0.5 ล้านบาท จะนำมาฝากเพิ่มได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถฝากได้ 2 รายการ โดยรายการแรก ฝากได้ 1 ล้านบาท ส่วนรายการที่ 2 ฝากได้ 0.5 ล้านบาท  ส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีเงินฝากประจำครบกำหนดจากธนาคารอื่น จะนำมาฝากเพิ่มอีกไม่ได้

 

(?) ลูกค้านำเงินมาฝากประจำ KKP FREE 55 UP จำนวน 0.9 ล้านบาท ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 โดยในสัปดาห์หน้าจะมีเงินฝากประจำครบกำหนดจากธนาคารอื่นอีก 1.5 ล้านบาท นำมาฝากเพิ่มได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถนำฝากได้อีก 1 รายการ จำนวนเงินนำฝากได้สูงสุด 1 ล้านบาท

 

(?) ลูกค้าเคยฝากประจำ KKP FREE 55 UP แต่ปัจจุบันปิดบัญชีไปแล้ว สามารถฝากได้เท่าไร

สามารถฝากได้สูงสุด 2 รายการ แต่ละรายการฝากได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท


ในกรณีที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่มีเงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP จำนวน 1 รายการ

(?) ลูกค้ามีเงินฝากประจำKKP FREE 55 UP จำนวน 0.8 ล้านบาท  โดยในวันที่ 28 เม.ย. 2565 จะมีเงินนำมาฝากอีก 1.2 ล้านบาท จะนำมาฝากได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถฝากได้สูงสุด 2 รายการ โดยปัจจุบันนำฝากแล้ว 1 รายการ จะนำฝากได้อีก 1 รายการ  คือฝากสูงสุดได้ 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 0.2 ล้านบาท นำฝากไม่ได้

 

(?) ลูกค้ามีเงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP จำนวน 1 รายการ 1 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 พ.ค. 2565 และต้องการ Rollover ในเทอมเดิม คือ 12 เดือน และต้องการฝากเพิ่มอีก 1 ล้านบาท ในเทอม 24 เดือน  ในวันที่ 28 เม.ย. 2565 สามารถฝากได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถฝากเพิ่มได้อีก 1 รายการ สูงสุด 1 ล้านบาท ในเทอม 24 เดือนได้ โดยไม่ต้องรอรายการฝากแรกครบกำหนด

 

(?) ลูกค้ามีเงินฝากประจำ KKP FREE 55 UP จำนวน 1 ล้านบาท โดยในวันที่ 18 พ.ค. 2565 ฝากเพิ่มอีก 1 รายการ จำนวน 0.4 ล้านบาท และจะนำฝากอีกในสัปดาห์ถัดไปจำนวน 0.6 ล้านบาท รายการนำฝาก 0.6 ล้านบาทนี้สามารถนำฝากเพิ่มได้หรือไม่

ลูกค้านำฝากเพิ่มอีก 0.6 ล้านบาทไม่ได้ เพราะธนาคารกำหนดให้นำฝากได้สูงสุด 2 รายการเท่านั้น

Promotions
Related Article