บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID)
  • 13 ม.ค. 2564
  • 9,524
สอบถามรายละเอียดการยืนยันตัวตนทาง Digital ผ่าน NDID 
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
ติดต่อ 02 165 5555 หรือสาขาของธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน NDID Services กับธนาคาร

  1. ลงทะเบียน NDID Services ครั้งแรกได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา
  2. ใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและเปรียบเทียบใบหน้าที่สาขาของธนาคาร

หลังจากยืนยันตัวตนครั้งแรกสำเร็จ หากท่านต้องการทำธุรกรรมเพื่อยืนยันตัวตนกับหน่วยงานรัฐหรือธนาคารอื่น สามารถเลือกช่องทางของธนาคารเกียรตินาคินภัทรในการรับยืนยันตัวตนได้

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วและต้องการใช้บริการ NDID Services ของธนาคาร

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วและต้องการใช้บริการ NDID Services ของธนาคาร
เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมสรรพากร ผ่าน KKP e-Banking

  1. เข้า Application/Website หน่วยงานอื่น เช่น กรมสรรพากร ธนาคารอื่นๆ
  2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID
  3. เลือกธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นช่องทางยืนยันตัวตน
  4. เข้าใช้ Application KKP e-Banking ทำตามกระบวนการตามหน้าจอด้านล่าง
  5. กลับไปทำรายการต่อที่ Application/Website หน่วยงานต้นทาง
  1. กลับไปทำรายการต่อที่ application/website หน่วยงานต้นทาง

บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID)

อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารและทำการยืนยันตัวตน

คำถามที่พบบ่อย

บริการยืนยันตัวตน คืออะไร

บริการยืนยันตัวตน คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ของผู้ใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยกระบวนการที่ต้องการระดับความเชื่อมั่นสูงจะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)บริการยืนยันตัวตนนี้สามารถขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ในการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนในทุกครั้งที่ต้องการทำธุรกรรม หรือสมัครผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ

สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนกับธนาคาร ต้องทำอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียน NDID Services ผ่านสาขาธนาคาร โดยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและเปรียบเทียบใบหน้าที่สาขาธนาคารแล้ว   สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน KKP e-Banking ได้ทันที ที่เมนู “NDID Services”

บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร

ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID

ข้อดีของบริการยืนยันตัวตน

บริการยืนยันตัวตนช่วยเรื่องความสะดวก ความปลอดภัยด้านข้อมูล มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และไม่มีค่าบริการ

กรณีต้องการสอบถามและข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง