บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID)
  • 13 ม.ค. 2564
  • 51,189
สอบถามรายละเอียดการยืนยันตัวตนทาง Digital ผ่าน NDID 
ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร 
ติดต่อ 02 165 5555 หรือสาขาของธนาคาร
NDID_Web2_1620x340
NDID_icon_1620x520
NDID_WebPic_01

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียน NDID Services กับธนาคาร

  1. ลงทะเบียน NDID Services ครั้งแรกได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ทุกสาขา
  2. ใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนและเปรียบเทียบใบหน้าที่สาขาของธนาคาร

หลังจากยืนยันตัวตนครั้งแรกสำเร็จ หากท่านต้องการทำธุรกรรมเพื่อยืนยันตัวตนกับหน่วยงานรัฐหรือธนาคารอื่น สามารถเลือกช่องทางของธนาคารเกียรตินาคินภัทรในการรับยืนยันตัวตนได้

สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วและต้องการใช้บริการ NDID Services ของธนาคาร

พร้อมยกระดับการยืนยันตัวตน (NDID) สำหรับลูกค้าทุกท่าน
เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการออนไลน์
อย่างมืออาชีพ ครบวงจร ด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ผ่าน แอป KKP MOBILE

  1. เข้า Application/Website หน่วยงานอื่น เช่น กรมสรรพากร ธนาคารอื่นๆ
  2. เลือกยืนยันตัวตนผ่าน NDID
  3. เลือกธนาคารเกียรตินาคินภัทร เป็นช่องทางยืนยันตัวตน
  4. เข้าใช้ Application KKP MOBILE ทำตามกระบวนการตามหน้าจอด้านล่าง
  5. กลับไปทำรายการต่อที่ Application/Website หน่วยงานต้นทาง

ลูกค้าใหม่ของธนาคาร ไม่เคยยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคาร และสนใจเปิดบัญชีออนไลน์
สมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารง่ายๆ แค่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคาร ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่สนใจสมัครผลิตภัณฑ์กับธนาคาร
แต่ข้อมูลยืนยันตัวตนไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคารเพิ่มเติม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร ที่เคยยืนยันตัวตน (NDID) กับธนาคารแล้ว
สนใจทำธุรกรรมการเงินกับที่อื่น เช่น กรมสรรพากร
แค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้และสแกนใบหน้าเพิ่มเติม ก็สามารถเริ่มทำธุรกรรมกับหน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น กรมสรรพากร หรือธนาคารทั่วไป

ลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร แต่ข้อมูลยืนยันตัวตนไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นปัจจุบัน
และต้องการใช้ธนาคารเป็นช่องทางในการยืนยันตัวตน
เราขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเพียงไม่กี่ขั้นตอนนี้ ท่านก็สามารถสมัครผลิตภัณฑ์
หรือทำธุรกรรมออนไลน์กับหน่วยงาน หรือธนาคารอื่นได้ทันที

บริการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล (NDID)

อยู่ระหว่างให้บริการภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย

สมัครผลิตภัณฑ์ของธนาคารและทำการยืนยันตัวตน

คำถามที่พบบ่อย

บริการยืนยันตัวตน คืออะไร

บริการยืนยันตัวตน คือ กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม National Digital ID (NDID) ของผู้ใช้บริการสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการการพิสูจน์และยืนยันตัวตน โดยกระบวนการที่ต้องการระดับความเชื่อมั่นสูงจะใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Facial Recognition)บริการยืนยันตัวตนนี้สามารถขอสมัครหรือใช้บริการต่างๆ ในการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการสมัครบริการต่างๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือสำนักงานเพื่อทำการแสดงตนในทุกครั้งที่ต้องการทำธุรกรรม หรือสมัครผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ

สมัครใช้บริการยืนยันตัวตนกับธนาคาร ต้องทำอย่างไร

สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียน NDID Services ผ่านสาขาธนาคาร โดยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและเปรียบเทียบใบหน้าที่สาขาธนาคารแล้ว   สามารถใช้บริการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน KKP e-Banking ได้ทันที ที่เมนู “NDID Services”

บริการยืนยันตัวตนของธนาคารเกี่ยวข้องกับ National Digital ID อย่างไร

ธนาคารให้บริการยืนยันตัวตน ผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของแพลตฟอร์ม NDID ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เชื่อมต่อการยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน โดยที่ธนาคารเป็นหนึ่งในสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม NDID

ข้อดีของบริการยืนยันตัวตน

บริการยืนยันตัวตนช่วยเรื่องความสะดวก ความปลอดภัยด้านข้อมูล มีการป้องกันความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนจากบุคคลอื่นด้วยเทคโนโลยี Facial Recognition และไม่มีค่าบริการ

กรณีต้องการสอบถามและข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ KKP Contact Center 02 165 5555

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง