ic_สินเชื่อบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP PERSONAL LOAN EXTRA
  • 12 Jun 2023
  • 8,759
KKP_P-Loan-Extra_1620x540
KKP_P-Loan-Extra_628x443

สินเชื่อส่วนบุคคล

แบบมีประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ

สมัครง่าย ได้เงินไว

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา

วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท

มีประกันชิวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ หมดกังวลเรื่องภาระหนี้คงค้างกรณีผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

คำเตือน กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 11.49% -25% ต่อปี
* เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

สำหรับพนักงานเงินเดือน (รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร) 

คุณสมบัติผู้กู้เบื้องต้น 

  1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
  2. มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป (รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร)  
  3. ผ่านการทดลองงาน และมีสลิปเงินเดือน (รายได้อื่นๆ แสดงในสลิป) 

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

  1. สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน เดือน 
  2. สำเนารายการเดินบัญชีเงินเดือน (Statement) ย้อนหลัง เดือน นับจากปัจจุบัน 
  3. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หรือ พร้อมเพย์  เฉพาะเลขที่บัตรประชาชน (Citizen ID) 

* ในการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน*(บาท)

อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เป็นพนักงานเงินเดือนประจำ
น้อยกว่า 50,000 24.99%
50,000 – 69,999 20.99% - 23.99%
70,000 – 99,999 19.99% - 23.99%
100,000 – 200,000 13.99%
200,001 ขึ้นไป 11.99%

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

FAQ

(?)อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

เป็นแบบลดต้น ลดดอก 

 

(?)สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Personal Loan eExtra ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สมัครได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (https://bank.kkpfg.com) หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร

 

(?)การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Personal Loan eExtra ดีอย่างไร 

  • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลถูกลง [ถูกลงเทียบจากอะไร? อาจระบุเป็นต่ำกว่ากรณีไม่มีประกันไหม?] (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
  • มีประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

 

(?)ประโยชน์ของประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 

ช่วยให้ทายาทของผู้ขอสินเชื่อไม่ต้องรับต่อภาระหนี้ที่เหลือ ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคล Personal Loan Extra ยังมีภาระหนี้คงค้างอยู่ โดยบริษัทผู้รับประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้สินเชื่อส่วนที่คงค้างไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย แทนผู้ขอสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

(?)มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในการสมัครสินเชื่อ

มีค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (วงเงิน 2,000,000บาท อากรแสตมป์ไม่เกิน 1,000 บาท) 

 

(?)วงเงินสินเชื่อต่ำสุดและสูงสุดเป็นเท่าไหร่

วงเงินสินเชื่อต่ำสุดอยู่ที่ 20,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 

 

(?)สามารถเลือกระยะเวลาจำนวนเดือนในการผ่อนเท่าไหร่ได้บ้าง

12 , 24 , 36 , 48, 60 และ 72 เดือน 

 

(?)หลังจากส่งเอกสารเพื่อขอสินเชื่อแล้ว สอบถามสถานะการสมัครได้ที่ไหน

สอบถามสถานะการสมัคร ได้ที่ KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น. 

 

Related Article