8. ic_ออมทรัพย์

บริการรับฝากเงินสดผ่านที่ทำการไปรษณีย์

ที่ไหนก็สะดวก ฝากได้ทุกที่กับบริการรับฝากเงินสด ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

บริการรับฝากเงินสดผ่านที่ทำการไปรษณีย์
 • 14 Feb 2018
 • 13,280
Postoffice_1620x340

บริการ

ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย

สะดวกในการฝากเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ

ง่ายๆ ใช้แค่เลขที่บัญชีและชื่อบัญชี เงินเข้าบัญชีทันทีเสมือนกับการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร

รายละเอียดบริการ

วิธีการฝากเงิน

 • ผู้นำฝากกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชีผู้รับเงิน ในใบฝากเงิน (ธน.1) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชี
 • เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบรับเงินให้เป็นหลักฐานแก่ผู้นำฝาก

อัตราค่าบริการ

 • ผู้นำฝากชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ

เงื่อนไขบริการ

 • ฝากได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
 • ฝากขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ สูงสุด 100,000 บาทต่อวันต่อบัญชี
 • สามารถใช้บริการตามวันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่ง
# Tags
  Promotions
  Related Article