8. ic_ออมทรัพย์

บริการรับฝากเงินสดผ่านที่ทำการไปรษณีย์

ที่ไหนก็สะดวก ฝากได้ทุกที่กับบริการรับฝากเงินสด ที่ทำการไปรษณีย์ไทย

บริการรับฝากเงินสดผ่านที่ทำการไปรษณีย์
  • 14 ก.พ. 2561
  • 13,315
Postoffice_1620x340

บริการ

ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทย

สะดวกในการฝากเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศ

ง่ายๆ ใช้แค่เลขที่บัญชีและชื่อบัญชี เงินเข้าบัญชีทันทีเสมือนกับการทำธุรกรรมผ่านเคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร

รายละเอียดบริการ

วิธีการฝากเงิน

  • ผู้นำฝากกรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล และเลขที่บัญชีผู้รับเงิน ในใบฝากเงิน (ธน.1) ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยไม่ต้องแสดงสมุดบัญชี
  • เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะออกใบรับเงินให้เป็นหลักฐานแก่ผู้นำฝาก

อัตราค่าบริการ

  • ผู้นำฝากชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ

เงื่อนไขบริการ

  • ฝากได้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
  • ฝากเงินสดได้ไม่เกินรายการละ 45,000 บาท และไม่เกิน 90,000 บาท ต่อคน ต่อวัน
  • สามารถใช้บริการตามวันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่ง
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง