ic_Priority-Privileges

PRIORITY Rewards

PRIORITY Privileges

PRIORITY Rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PRIORITY ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ที่มียอดเงินฝากและการลงทุนรวมกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป รับคะแนน สะสมจากยอดเงินฝากต่อเนื่องทุกๆ เดือน นำมาแลกเป็นของรางวัลชิ้น พิเศษเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข*
 • ทุกยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท รับคะแนนสะสมเฉลี่ย 50 คะแนน/เดือน
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 3 เท่า เมื่อฝากเงินเพิ่ม (เฉพาะส่วนที่เพิ่ม)
 • รับคะแนนสะสมเพิ่ม 6 เท่า เมื่อแนะนําเพื่อนมาเปิดบัญชีใหม่กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร (เฉพาะเดือนแรกที่แนะนํา)
*หมายเหตุ: การคิดคะแนนสะสมไม่รวมบัญชี KKP SMART SETTLEMENT

โบนัสพิเศษ เมื่อฝากเงินเพิ่มต่อเนื่องทุกเดือน**
 • เมื่อฝากเงินเพิ่มติดต่อกัน 3 เดือน รับโบนัสพิเศษ 3,000 คะแนน
 • เมื่อฝากเงินเพิ่มติดต่อกัน 6 เดือน รับโบนัสพิเศษ 6,000 คะแนน
 • เมื่อฝากเงินเพิ่มติดต่อกัน 9 เดือน รับโบนัสพิเศษ 9,000 คะแนน
 • เมื่อฝากเงินเพิ่มติดต่อกัน 12 เดือน รับโบนัสพิเศษ 12,000 คะแนน
**หมายเหตุ: การฝากเพิ่มติดต่อกันจะต้องมีจํานวนเงินฝากเฉลี่ยขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไปในแต่ละเดือน

โบนัสพิเศษ สําหรับลูกค้าที่ซื้อประกันกับธนาคารโดยจะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่มในปีแรกที่ชําระค่าเบี้ย***
ตารางประกัน
***หมายเหตุ:
 • ค่าเบี้ยขั้นตํา 50,000 บาท ขึ้นไป
 • การชําระแบบงวดรายปีเท่านั้น
 • ไม่ร่วมกับการรับสิทธิพิเศษสําหรับพนักงานในเครือ KKP

การแลกรับของรางวัล PRIORITY Rewards

 • ลูกค้าสามารถใช้คะแนนสะสมแลกรับของรางวัล ประเภทต่างๆ ได้ตามรายการของรางวัล
 • ลูกค้ามีสิทธิ์แลกของรางวัลได้มากกว่า 1 รายการ ขึ้นอยู่กับคะแนนสะสมของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถแลกรับของรางวัลผ่าน 2 ช่องทาง
  • https://bank.kkpfg.com
  • line official : Kiatnakin Phatra
 • ระยะเวลาการแลกรับของรางวัล 2 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 65
  • ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 13-31 ม.ค. 66
***ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตลอดจนของรางวัลต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย

การคิดคะแนนนับบัญชีไหนบ้าง

คิดจากเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัญชีออมทรัพย์ KKP Smart Settlement (KKPSS)

การฝากเพิ่มติดต่อกันในแต่ละเดือนจะต้องมีจำนวนเงินเฉลี่ยเท่าไร

ต้องมีจำนวนเงินเฉลี่ยขั้นต่ำที่เพิ่ม 100,000  บาท ขึ้นไป

ระยะเวลาในการแลกของรางวัลได้มีช่วงไหนบ้าง

ระยะเวลาการแลกรับของรางวัล 2 ครั้ง

 • ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 15-31 ก.ค. 65
 • ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 15-31 ม.ค. 66

คะแนนของปี 2564 จะหมดอายุเมื่อไร

คะแนนสะสมในปี 2564 จะหมดอายุหลังจากการแลกของรางวัลครั้งที่ 1/2565

การแลกของรางวัลทำได้ช่องทางไหนบ้าง

สามารถแลกของกำนัลผ่าน 2 ช่องทาง คือ?
 1. https://bank.kkpfg.com
 2. line official : Kiatnakin Phatra