ic_ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูล

ติดต่อเรา

ic_tel
KKP Contact Center                       

สอบถามข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนได้ที่อีเมลหรือบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ

email : [email protected]
KKP Contact Center 02 165 5555
เมนูบริการโทรศัพท์อัตโนมัติ คลิก

วัน - เวลาทำการ
 
วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ic_office-hours  7.00 – 20.00 น.

 
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่

209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนได้ที่
  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือ e-mail address: [email protected] หรือ Website www.1213.or.th
  • ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของผู้แนะนำการลงทุน ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โทร. 1207