สินเชื่อธุรกิจ SME

สินเชื่อธุรกิจ SME

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP SME Freedom
ไม่ต้องมีหลักประกัน
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP SME X3
ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
KKP SME Freedom
ไม่ต้องมีหลักประกัน
KKP SME X3
ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน
KKP SME Car3X
ใช้รถยนต์เป็นหลักประกัน
KKP SME Light
ค้าขายรับเงินสดก็กู้ได้
KKP SME (บัญชีเดียว)
ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน