สินเชื่อธุรกิจ SME

สินเชื่อธุรกิจ SME

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP SME FREEDOM
ไม่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ค่าธรรมเนียมต่ำ
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP SME คูณ3
ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน รับเงินก้อนใหญ่ หรือใช้ซื้อสินทรัพย์ถาวร
KKP SME FREEDOM
ไม่ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ค่าธรรมเนียมต่ำ
KKP SME คูณ3
ใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน รับเงินก้อนใหญ่ หรือใช้ซื้อสินทรัพย์ถาวร