กองทุน

กองทุน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Personalize

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKP SG-AA-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
สนใจผลิตภัณฑ์
KKP MP
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยระยะสั้นและเงินฝาก
KKP SG-AA-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP MP
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยระยะสั้นและเงินฝาก
KKP PLUS
เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ
KKP SET50 ESG
เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด
KKP SMART MV
คัดเลือกหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง/ความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
KKP TQG
กองทุนหุ้นไทยบริหารเชิงรุก คัดเลือกหุ้นคุณภาพดี ที่มีแนวโน้มเติบโต
KKP ACT EQ
ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
KKP PROP-D
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
KKP G-UBOND-H
กองทุนตราสารหนี้โลกที่ไปได้กับทุกสภาวะตลาด
KKP INCOME-H
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และทรัพย์สินหลายประเภททั่วโลก มีโอกาสได้รายรับสม่ำเสมอ
KKP INCOME-H-R
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และทรัพย์สินหลายประเภททั่วโลก มีโอกาสได้รายรับสม่ำเสมอ
KKP GIMPACT-H
กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
KKP G-THEME-H
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตามกระแสการเติบโตของโลกในระยะยาว
KKP TECH-H
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP INRMF
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและบริษัทเอกชนในประเทศ ที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
KKP EQRMF
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
KKP PGE RMF-H
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF
KKP GNP RMF-UH
เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund (LUX)
KKP TECH RMF-H
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP SMART MV LTF
คัดเลือกหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง/ความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด
KKP LTFD
เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
KKP MP-SSF
เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐไทยระยะสั้นและเงินฝาก
KKP ACT FIXED-SSF
เน้นกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SG-AA RMF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SG-AA Light-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SG-AA Extra-SSF
กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SET50 ESG-SSF
เน้นลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ บลจ. กำหนด
KKP ACT EQ-SSF
เน้นลงทุนในตราสารทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตสูง
KKP PGE-H-SSF
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares MSCI ACWI ETF
KKP GIMPACT-H-SSF
กองทุนหุ้นต่างประเทศ ลงทุนในธุรกิจที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
KKP G-THEME-H-SSF
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน ตามกระแสการเติบโตของโลกในระยะยาว
KKP TECH-H-SSF
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP PROP-D-SSF
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ
KKP SM CAP
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท ขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน SET/MAI
KKP ACT FIXED
เน้นกระจายการลงทุนในตราสารภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
KKP GINFRAEQ-H
ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วโลก
KKP PGE-H
เน้นลงทุนในกองรวมต่างประเทศ iShares Expanded Tech Sector ETF
KKP SGAA
กองทุนผสมที่กระจายการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน
KKP CHINA-H
ลงทุนครอบคลุมหุ้นจีนทุกตลาด กระจายการลงทุนครบทั้ง Onshore และ Offshore
KKP S-PLUS
กองทุนตราสารหนี้ ที่มีการบริหารแบบเชิงรุก
กองทุนลดหย่อนภาษีแนะนำ SSF RMF
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ ชนิดเพื่อการออม (KKP GNP-SSF)
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนรูปแบบใหม่ THAI ESG
กองทุนเปิดเคเคพี พันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน (KKP GB THAI ESG)
KKP NDQ100-H / KKP NDQ100-UH
ลงทุนในหุ้นดัชนี Nasdaq-100 เน้นเติบโตในธุรกิจนวัตกรรมระดับโลก
KKP EMXCN-UH/KKP EMXCN-H
กองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
KKP GNP-H
เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund (LUX) โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90%
KKP GNP
เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Capital Group New Perspective Fund (LUX)
KKP SEMICON-H
กองทุนหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนหุ้นกลุ่ม Semiconductor
KKP GVALUE-H / KKP GVALUE-UH
กองทุนรวมหุ้นคุณค่าทั่วโลก เฟ้นหุ้นคุณภาพ มูลค่าคุ้มค่า เพื่อหาโอกาสเติบโต
KKP US500-H / KKP US500-UH
เกาะกระแสการลงทุนหุ้นสหรัฐ พร้อมสร้างโอกาสเติบโตตามดัชนี S&P500
KKP INDIA-H / KKP INDIA-UH
เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนกับหุ้นอินเดีย ดาวเด่นเอเชียใต้ ศักยภาพเติบโตสูง