สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อธุรกิจ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
สนใจผลิตภัณฑ์
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ
สินเชื่อเพื่อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ
สินเชื่อธุรกิจขนส่ง
สินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง
สินเชื่อธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม
สินเชื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม