ประกันสุขภาพ

ประกันชีวิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันวินาศภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

KKPGEN EASY BOX CANCER PROTECT
รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)*
สนใจผลิตภัณฑ์
ประกันมะเร็ง Simply E-Cancer
ประกันมะเร็งออนไลน์ เจอจ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท*
KKPGEN EASY BOX CANCER PROTECT
รับความคุ้มครอง 300,000 บาท เมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรก ทุกชนิด ทุกระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง)*
ประกันมะเร็ง Simply E-Cancer
ประกันมะเร็งออนไลน์ เจอจ่ายสูงสุด 1 ล้านบาท*
KKPGEN PREFERRED HEALTH
ทางเลือกที่คุ้มค่าเพื่อหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม