อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2567
ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
เคเคพี เซฟวิ่งส์ พลัส
สูงสุด 0.50% / ปี
เคเคพี สมาร์ท เซทเทิลเมนท์
สูงสุด 1.85% / ปี
เคเคพี สมาร์ท โกรท
สูงสุด 0.95% / ปี
เคเคพี สมาร์ท โบนัส
สูงสุด 0.95% / ปี
เคเคพี สมาร์ท เซฟวิ่งส์
สูงสุด 0.90% / ปี
เคเคพี สตาร์ท เซฟวิ่งส์
สูงสุด 2.00% / ปี
บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
สูงสุด 0.50% / ปี
เคเคพี แซฟวี่
สูงสุด 1.80% / ปี
ไดม์ เซฟ
สูงสุด 3.00% / ปี
เงินฝากประจำทั่วไป
3 เดือน
สูงสุด 1.50% / ปี
4 เดือน
สูงสุด 1.50% / ปี
6 เดือน
สูงสุด 1.65% / ปี
7 เดือน (เงินฝากประจำพิเศษ)
สูงสุด 2.00% / ปี
9 เดือน
สูงสุด 1.65% / ปี
12 เดือน
สูงสุด 1.95% / ปี
13 เดือน (เงินฝากประจำพิเศษ)
สูงสุด 2.30% / ปี
13 เดือน (เงินฝากประจำออนไลน์)
สูงสุด 2.30% / ปี
18 เดือน
สูงสุด 2.00% / ปี
24 เดือน
สูงสุด 2.10% / ปี
36 เดือน
สูงสุด 2.20% / ปี
48 เดือน
สูงสุด 2.20% / ปี
เคเคพี ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 12 เดือน
สูงสุด 1.45% / ปี
เคเคพี ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
สูงสุด 1.50% / ปี
เงินฝากกระแสรายวัน
เคเคพี เคอเร้นท์ พลัส
สูงสุด 0.50% / ปี
ประกาศครั้งที่ 9/2567 (มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2567)
ประกาศครั้งที่ 8/2567 (มีผลวันที่ 19 เมษายน 2567)
ประกาศครั้งที่ 7/2567 (มีผลวันที่ 1 เมษายน 2567)
ประกาศครั้งที่ 6/2567 (มีผลวันที่ 11 มีนาคม 2567)
ประกาศครั้งที่ 5/2567 (มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2567)
ประกาศครั้งที่ 4/2567 (มีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศครั้งที่ 3/2567 (มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศครั้งที่ 2/2567 (มีผลวันที่ 15 มกราคม 2567)
ประกาศครั้งที่ 1/2567 (มีผลวันที่ 1 มกราคม 2567)
ประกาศครั้งที่ 23/2566 (มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 22/2566 (มีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 21/2566 (มีผลวันที่ 18 ตุลาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 20/2566 (มีผลวันที่ 10 ตุลาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 19/2566 (มีผลวันที่ 22 กันยายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 18/2566 (มีผลวันที่ 1 กันยายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 17/2566 (มีผลวันที่ 29 สิงหาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 16/2566 (มีผลวันที่ 11 สิงหาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 15/2566 (มีผลวันที่ 1 สิงหาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 14/2566 (มีผลวันที่ 1 กรกฎาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 13/2566 (มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 12/2566 (มีผลวันที่ 9 มิถุนายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 11/2566 (มีผลวันที่ 2 มิถุนายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 10/2566 (มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 9/2566 (มีผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 8/2566 (มีผลวันที่ 29 เมษายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 7/2566 (มีผลวันที่ 1 เมษายน 2566)
ประกาศครั้งที่ 6/2566 (มีผลวันที่ 14 มีนาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 5/2566 (มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 4/2566 (มีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)
ประกาศครั้งที่ 3/2566 (มีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)
ประกาศครั้งที่ 2/2566 (มีผลวันที่ 13 มกราคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 1/2566 (มีผลวันที่ 9 มกราคม 2566)
ประกาศครั้งที่ 26/2565 (มีผลวันที่ 26 ธันวาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 25/2565 (มีผลวันที่ 15 ธันวาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 24/2565 (มีผลวันที่ 8 ธันวาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 23/2565 (มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 22/2565 (มีผลวันที่ 26 ตุลาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 21/2565 (มีผลวันที่ 18 ตุลาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 20/2565 (มีผลวันที่ 7 ตุลาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 19/2565 (มีผลวันที่ 5 ตุลาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 18/2565 (มีผลวันที่ 28 กันยายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 17/2565 (มีผลวันที่ 13 กันยายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 16/2565 (มีผลวันที่ 8 กันยายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 15/2565 (มีผลวันที่ 1 กันยายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 14/2565 (มีผลวันที่ 29 สิงหาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 13/2565 (มีผลวันที่ 4 สิงหาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 12/2565 (มีผลวันที่ 26 กรกฎาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 11/2565 (มีผลวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 10/2565 (มีผลวันที่ 28 มิถุนายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 9/2565 (มีผลวันที่ 9 มิถุนายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 8/2565 (มีผลวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 7/2565 (มีผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 6/2565 (มีผลวันที่ 28 เมษายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 5/2565 (มีผลวันที่ 8 เมษายน 2565)
ประกาศครั้งที่ 4/2565 (มีผลวันที่ 29 มีนาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 3/2565 (มีผลวันที่ 23 มีนาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 2/2565 (มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 1/2565 (มีผลวันที่ 27 มกราคม 2565)
ประกาศครั้งที่ 17/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 16/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 64)
ประกาศครั้งที่ 15/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 14/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. 64)
ประกาศครั้งที่ 13/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64)
ประกาศครั้งที่ 12/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 11/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 10/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 9/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 64)
ประกาศครั้งที่ 8/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 7/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 64)
ประกาศครั้งที่ 6/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64)
ประกาศครั้งที่ 5/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 4/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 64)
ประกาศครั้งที่ 3/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 2/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 1/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 24/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 23/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 22/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 21/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 20/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 19/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 18/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 17/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 16/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 15/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 14/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 13/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 12/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 11/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 10/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 9/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 8/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 7/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย. 63)
ประกาศครั้งที่ 6/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 5/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 4/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 3/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 63)
ประกาศครั้งที่ 2/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 63)
ประกาศครั้งที่ 1/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 17/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 16/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 15/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 14/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 13/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 12/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 11/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 10/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 9/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 8/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 7/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 6/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 5/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 4/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 3/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 2/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 62)
ประกาศครั้งที่ 1/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 62)
ประกาศครั้งที่ 11/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 10/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61)
ประกาศครั้งที่ 9/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 8/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 7/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 61)
ประกาศครั้งที่ 6/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 5/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 4/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 3/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 61)
ประกาศครั้งที่ 2/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 61)
ประกาศครั้งที่ 1/2561 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61)
ประกาศครั้งที่ 17/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 16/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 60)
ประกาศครั้งที่ 15/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 14/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 60)
ประกาศครั้งที่ 13/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 60)
ประกาศครั้งที่ 12/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 11/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 10/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 9/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 8/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 60)
ประกาศครั้งที่ 7/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 60)
ประกาศครั้งที่ 6/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 5/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 4/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 3/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 60)
ประกาศครั้งที่ 2/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 60)
ประกาศครั้งที่ 1/2560 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 60)
ประกาศครั้งที่ 23/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 22/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 21/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 59)
ประกาศครั้งที่ 20/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 59)
ประกาศครั้งที่ 19/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 18/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 17/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 16/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 15/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 59)
ประกาศครั้งที่ 14/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 13/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 12/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 59)
ประกาศครั้งที่ 11/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 59)
ประกาศครั้งที่ 10/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 9/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 8/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 7/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 6/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 59)
ประกาศครั้งที่ 5/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 59)
ประกาศครั้งที่ 4/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.พ. 59)
ประกาศครั้งที่ 3/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 2/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 1/2559 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 59)
ประกาศครั้งที่ 20/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 19/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 58)
ประกาศครั้งที่ 18/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 17/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. 58)
ประกาศครั้งที่ 16/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 15/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 14/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 13/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 58)
ประกาศครั้งที่ 12/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 58)
ประกาศครั้งที่ 11/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 58)
ประกาศครั้งที่ 10/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 9/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 8/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 58)
ประกาศครั้งที่ 7/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย 58)
ประกาศครั้งที่ 6/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 5/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 4/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 3/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 58)
ประกาศครั้งที่ 2/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 1/2558 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 58)
ประกาศครั้งที่ 18/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. 57)
ประกาศครั้งที่ 17/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 16/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 15/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 14/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย 57)
ประกาศครั้งที่ 13/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 12/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 11/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 10/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 57)
ประกาศครั้งที่ 9/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 8/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 7/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 6/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 5/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 4/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 57)
ประกาศครั้งที่ 3/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 2/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 1/2557 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 57)
ประกาศครั้งที่ 23/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 22/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 21/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 20/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 19/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 18/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 17/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 16/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 15/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 14/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 13/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 12/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 11/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 10/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 9/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 8/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 7/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 56)
ประกาศครั้งที่ 6/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 5/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 4/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 56)
ประกาศครั้งที่ 3/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 2/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 1/2556 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 56)
ประกาศครั้งที่ 24/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 23/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 22/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 21/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 20/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 19/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 18/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 17/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 16/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 15/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 14/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 13/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 12/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 11/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 10/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 9/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 8/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 7/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 6/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 5/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 55)
ประกาศครั้งที่ 4/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 3/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 2/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 55)
ประกาศครั้งที่ 1/2555 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 55)
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด