บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus

ออมทรัพย์คล่องตัวทั้งฝากและถอน โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Savings Plus
  • 10 ก.พ. 2561
  • 696

บัญชีเริ่มต้น

สำหรับผู้ต้องการความยืดหยุ่นสูง ฝากถอนได้ทุกเวลา

ยิ่งฝากมาก ยิ่งได้มาก

คำนวณดอกเบี้ยให้รายวัน ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ฝาก - ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เหมาะกับคนที่มีต้องการความยืดหยุ่นสูง อยากออมเงิน ที่ได้ดอกเบี้ยสูง และเน้นถอนเมื่อไหร่ก็ได้

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

0.50%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

1,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP Savings Plus

  • เปิดบัญชีได้ทั้ง (1) บุคคลธรรมดา (2) นิติบุคคลทั่วไป (3) นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร (4) นิติบุคคลพิเศษ  (5) กองทุน
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • คํานวณดอกเบี้ยรายวัน ตามยอดคงเหลือ ณ สิ้นวัน
  • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหัก ภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ย เงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะ ได้รับยกเว้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี เซฟวิ่งส์ พลัส ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี เซฟวิ่งส์ พลัส ต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับยกเว้น

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง