บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

บัญชีเพื่อคนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • 19 ต.ค. 2561
 • 7,939

บัญชีเพื่อคนไทย

เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้น

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบัตรเดบิต

ฟรีค่ารักษาบัญชี

ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

0.5%*

ค่ารักษาบัญชี

ฟรี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีสำหรับบัตรเดบิต

ฟรี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

 1. ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ดังนี้
  1. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี
  2. ผู้ได้รับเงินสวัสดิการสังคมจากรัฐและเงินอุดหนุนอื่นในลักษณะเดียวกัน และสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีนี้กับเลขประจำตัวประชาชาชน
 1. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 2. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 3. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.)
 4. ไม่มีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเงินฝาก
 5. ไม่มีค่าธรรมเนียมกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
 6. ผู้ฝากสามารถสมัครใช้บริการบัตรเดบิตได้ โดยประเภทบัตรเดบิตเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรเฉพาะกรณีออกบัตรครั้งแรกหรือบัตรหมดอายุ และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร (กรณีบัตรหายหรือชำรุดคิดค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ ตามประกาศธนาคาร)
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง