8. ic_ออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART BONUS

ออมทรัพย์เงินล้าน ไม่รีบใช้ ได้ดอกเบี้ยสูง (5ล้านบาทขึ้นไป)

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART BONUS
 • 10 ก.พ. 2561
 • 23,231
บัญชีออมทรัพย์-เคเคพี-สมาร์ท-โบนัส_1620x340

ออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง

สำหรับออมเงินก้อนโต (10 ล้านบาทขึ้นไป)

เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

ฝาก/ถอน ได้ไม่จำกัด

เหมาะกับคนที่ต้องการออมเงินก้อนโต ที่อยากได้ดอกเบี้ยสูง มีความหยืดหยุ่นสูง ถอนได้ไม่จำกัด

สามารถเลือกรับสมุดคู่ฝาก (Passbook) หรือไม่รับสมุดคู่ฝาก (e-ACCOUNT) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการฝาก ถอน โอน ได้ทันที ทุกสาขา
deposit-icon-4

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

0.95%

deposit-icon-1

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

1,000 บาท

deposit-icon-3

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ธนาคาร กรุณากรอกข้อมูล

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารับทราบและตกลงให้ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อกลับมายังข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดและรับทราบประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร  www.kkpfg.com/dataprotection สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ KKP SMART BONUS

 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้น ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 ด้านหน้านี้ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน ตามตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ KKP SMART BONUS ต่อไปนี้

   table_Smart_Bonus-28-Jan-2021       

 • ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000.- บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่า รักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีไม่รับสมุดคู่ฝาก (KKP e-ACCOUNT)

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาในประเทศ ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 • สามารถเปิดบัญชี e-ACCOUNT ได้ทุกสาขาของธนาคาร
 • ลูกค้าต้องกรอก Email Address ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับภาพสมุดคู่ฝาก (Image Card) สำหรับใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และรับรายการเดินบัญชี (e-Statement) ทุกสิ้นดือน
 • เงื่อนไขการให้บริการบัญชี KKP e-ACCOUNT เป็นไปตามเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ (แต่ละประเภท) ที่สมัครใช้บริการ

วิธีการสมัครใช้บริการเปิดบัญชี KKP e-ACCOUNT

 • แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประเภท Smart Card พร้อมกรอกใบคำขอเปิดบัญชี KKP e-ACCOUNT และลงนามรับรอง
 • สามารถนำสมุดบัญชีเดิม มาเปลี่ยนเป็นบัญชี KKP e-ACCOUNT ได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี โดยหมายเลขบัญชียังคงเป็นเลขบัญชีเดิม ไม่มีการเปลี่ยนเป็นเลขบัญชีใหม่

FAQ

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก เคเคพี สมาร์ท โบนัส ต้องเสียภาษีหรือไม่

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี จะได้รับยกเว้นภาษี กรณีดอกเบี้ยเกิน 20,000 บาทต่อปี จะต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
// >>>>> script send Product_Page to SLM // <<<<< script send Product_Page to SLM