ic_contact-Center

KKP Contact Center

บริการสำหรับลูกค้าเงินฝาก ง่ายๆ เพียงติดต่อ KK Contact Center

บริการ KKP Contact Center
  • 18 ก.พ. 2561
  • 62,937
Contact-Center-CI2020-web-1620x340p

บริการสำหรับลูกค้า

บริการทางโทรศัพท์ ที่เป็นมากกว่าการสอบถามทั่วไป ด้วยบริการ Phone Service ซึ่งเป็น อีกหนึ่งบริการ e-Service ของธนาคารที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเงินฝาก และลูกค้าสินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ

บริการสอบถามยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

บริการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง ภายในธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บริการตรวจสอบวงเงินบัตร ATM และบัตร Debit

บริการขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก (Statement)

บริการด้านสินเชื่อเช่าชื้อรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ สอบถามยอดค้างชำระ ยอดปิดบัญชี การชำระเงินค่างวดครั้งล่าสุด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง