ic_contact-Center

KKP Contact Center

บริการสำหรับลูกค้าเงินฝาก ง่ายๆ เพียงติดต่อ KK Contact Center

บริการ KKP Contact Center
  • 18 ก.พ. 2561
  • 80,263
Contact-Center-CI2020-web-1620x340p

ธนาคารขอแจ้งยกเลิกบริการ โอนเงินผ่านช่องทางโทรศัพท์ด้วยระบบอัตโนมัติ IVR (บริการ KKP Phone Service)
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

บริการสำหรับลูกค้า

บริการทางโทรศัพท์ ที่เป็นมากกว่าการสอบถามทั่วไปของธนาคาร ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเงินฝาก และลูกค้าสินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ

บริการสอบถามยอดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

บริการตรวจสอบวงเงินบัตร ATM และบัตร Debit

บริการขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก (Statement)

บริการด้านสินเชื่อเช่าชื้อรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ สอบถามยอดค้างชำระ ยอดปิดบัญชี การชำระเงินค่างวดครั้งล่าสุด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
บทความที่เกี่ยวข้อง