เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 22 ก.พ. 2567
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2567 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 31 มกราคม 2567
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2566 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 13 กันยายน 2566
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 7 กันยายน 2566
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 23 มิถุนายน 2565
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 6 พ.ค.2565
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 29 มี.ค.2565
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 27 ม.ค. 64
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 18 ส.ค. 63
เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 30 พ.ค. 62
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด