อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ

Foreign Currency Deposits Interest Rates

อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ

ประกาศครั้งที่ 2/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 64)
ประกาศครั้งที่ 2/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 64)
ประกาศครั้งที่ 1/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 2/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 1/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 2/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 1/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62)
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด