อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

Foreign Currency Deposits Interest Rates

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ประกาศครั้งที่ 4/2567 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67)
ประกาศครั้งที่ 4/2567 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67)
ประกาศครั้งที่ 3/2567 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 67)
ประกาศครั้งที่ 2/2567 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 67)
ประกาศครั้งที่ 1/2567 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 67)
ประกาศครั้งที่ 10/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66)
ประกาศครั้งที่ 9/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 66)
ประกาศครั้งที่ 8/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 66)
ประกาศครั้งที่ 7/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 66)
ประกาศครั้งที่ 6/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66)
ประกาศครั้งที่ 5/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 66)
ประกาศครั้งที่ 4/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66)
ประกาศครั้งที่ 3/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66)
ประกาศครั้งที่ 2/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66)
ประกาศครั้งที่ 1/2566 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 66)
ประกาศครั้งที่ 6/2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 65)
ประกาศครั้งที่ 5/2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65)
ประกาศครั้งที่ 4/2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 65)
ประกาศครั้งที่ 3/2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.65)
ประกาศครั้งที่ 2/2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.65)
ประกาศครั้งที่ 1/2565 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 65)
ประกาศครั้งที่ 2/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 64)
ประกาศครั้งที่ 1/2564 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 64)
ประกาศครั้งที่ 2/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 1/2563 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 63)
ประกาศครั้งที่ 2/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 62)
ประกาศครั้งที่ 1/2562 (มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 62)
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด