ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 7 ก.ย. 66
ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 7 ก.ย.66
ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 23 มิ.ย.65
ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 6 พ.ค. 65
ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 27 ม.ค. 64
ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 18 ส.ค. 63
ค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 30 พ.ค. 62
ไม่พบข้อมูล

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด