PRIORITY Privileges

PRIORITY Privileges

Exclusive Lifestyle Experience

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า PRIORITY ที่มีเงินลงทุนและเงินฝากเฉลี่ย 10 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 6 เดือน
ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 64 (จองสิทธิ์และใช้บริการ)
ลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร.02 016 9928
สอบถามเพิ่มเติม : 02 165 5566 หรือเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าของบัญชีเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • เลือกรับสิทธิพิเศษได้เพียง 1 บริการต่อปีเท่านั้น
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ช่วงเวลาในการลงทะเบียน 9:00 – 21:00 น. ของทุกวัน
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิทธิ์ กรุณาติดต่อ Call Center 02 016 9928
 • ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์สมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้

สำหรับบริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน

 • ห้องรับรองพิเศษที่ร่วมรายการ
  • Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง
  • The Coral Executive Lounge สนามบินดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่  เชียงราย อุดรธานี หาดใหญ่
  • Global Lounge by Dragon Pass Asia Europe America
 • เลือก 1 สิทธิ์ (ไม่รวมผู้ติดตาม) 2 ครั้ง/ปี หรือเลือก 2 สิทธิ์ (รวมผู้ติดตาม) 1 ครั้ง/ปี
 • สิทธิ์การใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง/สิทธิ์/วัน

สำหรับบริการรถรับ - ส่งสนามบิน

 • จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 3 ท่าน/ครั้ง และกระเป๋าไม่เกิน 2 ใบ/ครั้ง (ใบละไม่เกิน 28 นิ้ว) หากมากกว่ากำหนด ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการส่วนเกินให้กับบริษัทผู้ดำเนินการโดยตรง
 • บริการรับ/ส่งระหว่างที่พักในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี หรือสมุทรปราการ และสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง โดยไม่สามารถแวะจุดอื่นระหว่างการเดินทางได้

สำหรับบริการห้องพัก

 • บริการห้องพัก 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • สงวนสิทธิ์ยกเว้นการเข้าพักในช่วงระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน, 4-7 ตุลาคม,22-31 ธันวาคม 2563 และ 1-7 มกราคม 2564

หมายเหตุ :

 • ในการใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ลูกค้ารับทราบว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อการใช้บริการนั้นเป็นการให้ข้อมูลแก่บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษ และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทผู้ดำเนินการจัดการสิทธิพิเศษใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินการให้บริการสิทธิพิเศษนี้
 • ธนาคารเป็นเพียงผู้จัดหาสิทธิพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า แต่ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการสิทธิพิเศษดังกล่าวแต่อย่างใด
 • ยอดเงินลงทุนจะถูกคำนวณจากทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นตราสารหนี้
 • เงินลงทุนในหุ้นคำนวณเฉพาะยอดซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1. Airport Lounge

บริการห้องรับรองพิเศษ ณ สนามบิน เลือกใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ (ไม่มีผู้ติดตาม 2 ครั้ง/ปี หรือ เลือกใช้สิทธิ์ 2 สิทธิ์ (รวมผู้ติดตาม) 1 ครั้ง/ปี

 • Miracle Lounge สนามบินสุวรรณภูมิ / ดอนเมือง
 • The Coral Executive Lounge ณ สนามบินดอนเมือง / ภูเก็ต / เชียงใหม่ / อุดรธานี / หาดใหญ่
 • Global Lounge by Dragon Pass Asia/Europe/America
2. Limousine Service

บริการรถรับ - ส่ง สนามบิน จำนวน 2 ครั้ง / ปี
โดยรถยนต์ประเภทซีดาน Toyota Camry หรือเทียบเท่า

3. Hotel Room
บริการห้องพักที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณ
จำนวน 2 วัน 1 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • X2 Chiangmai
 • X2 Bangkok
 • Center Point North Pattaya
 • Kantary Ayutthaya   
 • OZO Pattaya
 • OZO Chaweng  Samui   
 • Utopia  Phuket

คำถามที่พบบ่อย

1. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องมียอดเงินฝากและการลงทุนเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่เท่าไร

ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

2. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไร

โทร.02 016 9928

3. การเข้าใช้บริการ Airport Lounge ต้องทำอย่างไร

เลือก 1 สิทธิ์ (ไม่รวมผู้ติดตาม) 2 ครั้ง/ปี หรือเลือก 2 สิทธิ์ (รวมผู้ติดตาม) 1 ครั้ง/ปี  สิทธิ์การใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง/สิทธิ์/วัน

4. ลูกค้าที่จะเข้าใช้ห้องรับรองฯได้ ต้องบินสายการบินไหนบ้าง

ได้ทุกสายการบิน

5. ถ้าต้องการยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ  โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ *ยกเว้นโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการใช้บริการ

คำถามที่พบบ่อย

 1. รายละเอียดและเกณฑ์การคำนวณยอด Average ให้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ยอดเงินฝากและการลงทุนรวม เฉลี่ย 6 เดือน (ย้อนหลัง) ตั้งแต่ 10 ไม่ถึง 50 ล้านบาท
 1. การลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ต้องทำอย่างไรลงทะเบียนเพื่อเลือกรับสิทธิ์ โทร. 02 118 3079 หรือ Scan QR Code โดยแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ/ กรณีเลือกรับสิทธิ์ใช้บริการโรงแรม ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 9.00 - 21.00 น. (ทุกวัน)
 1. การเข้าใช้บริการ Airport Lounge ต้องทำอย่างไรแจ้งชื่อและ Passport ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้บริการ
 1. ลูกค้าที่จะเข้าใช้ห้องรับรองฯได้ ต้องบินสายการบินไหนบ้างทุกสายการบิน
 1. การแจ้งใช้สิทธิ์หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์จะต้องทำอย่ยางไรAirport Lounge / Limousine Service / Dining หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการบริการกรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ ส่วน Hotel Room กรณีแจ้งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักน้อยกว่า 7 วัน หรือไม่เข้าพักตามวันเวลาที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าลูกค้าได้ใช้บริการห้องพักนั้นสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถโอนสิทธิ์ไปใช้ในครั้งต่อไปได้