ic_บริการ-PRIORITY

PRIORITY Service

PRIORITY Service

บริการด้านการจัดการเงิน และการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าบุคคลรายใหญ่หรือลูกค้าบุคคลที่มีสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual) ที่มียอดเงินฝากและการลงทุนรวมกัน (Average Asset) ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และรวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝากและการลงทุนที่หลากหลาย) รวมทั้งการลงทุนตรงในตราสารหนี้ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งแบบสะสมทรัพย์ บำนาญ และคุ้มครองชีวิต เพื่อนำเสนอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคล

Special_Product_Priority

Special Product

บริการเงินฝาก และสินเชื่อรูปแบบพิเศษ สำหรับลูกค้า PRIORITY ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการลงทุนยิ่งขึ้น
  • KKP Foreign Currency Deposit บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ช่วยบริหารความผันผวนเรื่องค่าเงิน พร้อมเป็นสะพานสู่ประสบการณ์การลงทุนในต่างประเทศแบบครบวงจร
    รายละเอียด คลิก
  • KKP Lombard Loan สินเชื่อหมุนเวียนอเนกประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสในการบริหารเงินลงทุน รายละเอียด คลิก
  • Portfolio for Property Financing (PPF) สินเชื่อเพื่อประโยชน์สูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์ลดค่าเสียโอกาสและสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินทางการเงินที่มี รายละเอียด คลิก
Deposit_Priority

Deposit

   บริการฝากเงินหลากหลายประเภทของธนาคาร
   ที่คัดสรรให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ ตอบโจทย์
   ทุกเป้าหมายทางการเงิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่คุ้มค่า
   รายละเอียด
คลิก

Investment_Priority

PRIORITY Investment

   บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่สอดรับกับเป้าหมายทางการเงิน โดยมี Relationship Manager ประจำสาขาและทีสำนักงานใหญ่ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญทางการเงินของ บล.เกียรตินาคินภัทร

  • Kiatnakin Phatra Wealth Management สร้างความมั่งคั่งทางการเงินผ่านการลงทุนที่หลากหลาย ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า รายละเอียด คลิก
  • Kiatnakin Phatra Edge วางแผนการเงินเพื่ออนาคตตามเป้าหมายเฉพาะ รายละเอียด คลิก
  • Portfolio Constructor ปรับพอร์ตการลงทุนและตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนของคุณ Portfolio Constructor เป็นเครื่องมือที่ทำให้เห็นภาพและเข้าใจการลงทุนแบบ Asset Allocation สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีของท่าน หรือ ติดต่อที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา